V Šempetru pri Novi Gorici je imela Zveza policijskih veteranskih društev Sever (v nadaljnjem besedilu Združenje Sever) 23. marca 2002 volilno-programsko skupščino, na kateri je bil za novega predsednika izvoljen g. Milan Horvat, pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, ki je že od ustanovitve član Združenja Sever oziroma Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje.

Kot načelnik inšpektorata policije na Policijski upravi Murska Sobota in član operativne koordinacije za vzhodno Štajersko je aktivno sodeloval v osamosvojitvenih procesih v Pomurju in je tudi vojni veteran.

20020326-P3260002

 G. Horvata je danes, 26. marca 2002 sprejel tudi generalni direktor policije g. Marko Pogorevc, kateremu je novi predsednik predstavil svojo vizijo nadaljnjega delovanja Združenja SEVER.

 

Združenje Sever je prostovoljno nepolitično združenje vseh udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kotripadniki organov za notranje zadeve Republike Slovenije ali kot prostovoljci sodelovali z organi za notranje zadeve pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Republike Slovenije. Združenje na prostovoljni, nepolitični in domoljubni osnovi združuje policijska veteranska društva Sever, ki so ustanovljena v vseh regijah. Ustanovljeno je bilo 26. marca 1994 leta. Ime je dobilo po znani akciji organov za notranje zadeve za preprečitev t. i. mitinga resnice v Ljubljani 1. decembra 1989, s katero je slovenska milica že takrat dokazala, da je pripravljena braniti slovenske državljane. V društvo je včlanjenih okoli 5.500 policistov in drugih, ki so sodelovali v osamosvojitvenih procesih. Med najpomembnejšimi nalogami Združenja Sever sodi seznanjanje strokovne in širše javnosti z vlogo in dejavnostmi članov med pripravami in neposredno dejavnostjo med osamosvojitveno vojno, vsestransko pomoč ranjenim policistom ter svojcem padlih policistov v osamosvojitveni vojni leta 1991, zbiranje in hranjenje pisnega, slikovnega in zvočnega gradiva in druge dejavnosti. Osnovno poslanstvo Združenja Sever pa je tudi vzpostavljanje in vzdrževanje dobrih stikov s sorodnimi veteranskimi društvi in združenji v Sloveniji in svetu.

 

Besedilo: Dean Božnik

Fotografija: Anita Leskovec Sedmak