Sorodne objave

 

Vodstvo policije je na današnji novinarski konferenci predstavilo poročilo o delu policije v letu 2011.

IMG 1766

Generalni direktor policije Janko Goršek, vodja Službe generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak, direktor Uprave kriminalistične policije dr. Jurij Ferme in direktor Uprave uniformirane policije Danijel Žibret so predstavili statistične podatke za posamezna področja policijskega dela.

V letu 2011 je policija več kot 54.500-krat posredovala ob kršitvah predpisov o javnem redu, obravnavala skoraj 23.000 prometnih nesreč in več kot 88.700 kaznivih dejanj.

Poročilo o delu policije v letu 2011 


Zvočni posnetek izjave Janka Gorška (mp3)  

Zvočni posnetek izjave dr. Jurija Fermeta (mp3)  

Zočni posnetek izjave Danijela Žibreta (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Tomaža Pečjaka (mp3)  

IMG_1759

 Generalni direktor policije Janko Goršek je pohvalil dobro delo policistov in kriminalistov.


Kot je uvodoma poudaril generalni direktor policije, v Sloveniji varnost še vedno prevečkrat jemljemo kot samoumevno. "Tujci in tisti, ki so izkusili življenje v okoljih, kjer se ob večerih ni varno sprehoditi po cesti, pa se zavedajo kakovosti življenja, ki jo imamo pri nas. Ne smemo dovoliti, da bi Slovenija izgubila to prednost, to odliko varne države, eno redkih, s katero se v tujini še lahko pohvalimo. Ne smemo dovoliti, da pade standard tudi na tem področju."

"Letno poročilo, ki je pred vami, je le zbirka statističnih podatkov, za katerimi pa se skriva množica konkretnih zgodb ljudi, ki jim je policija pomagala ali pa so se znašli v policijskih postopkih. Glede na to, kako velik je kadrovski primanjkljaj v policiji, lahko suvereno zatrdim, da so tako dobri rezultati posledica zares srčnega dela policistk in policistov, ki so že zdavnaj presegli pričakovane norme." je še dodal Goršek.

IMG 1774

Delo policije na področju kriminalitete je predstavil dr. Jurij Ferme.


Delo kriminalistične policije

Delo policije na področju kriminalitete je predstavil dr. Jurij Ferme, ki je poudaril, da so glavne značilnosti odkrivanja in preiskovanja kriminalitete v preteklem letu vse večja zahtevnost in kompleksnost preiskav, brezkompromisnost storilcev, zloraba spletnih orodij v kriminalne namene in čezmejna kriminaliteta.

Lani je policija podala kazenske ovadbe za 88.722 kaznivih dejanj ali za slab odstotek manj kot v letu 2010. Preiskala jih je dobrih 49 %. Gospodarska kriminaliteta ostaja prednostna naloga policije, saj je podala kazenske ovadbe za več kot 12.700 kaznivih dejanj. Dejavnost policije na področju organizirane kriminalitete pa je bila usmerjena predvsem v odkrivanje kriminalnih združb, ki so po t. i. balkanski poti tihotapile ljudi, prepovedane droge, orožje in eksploziv. Povečano število vdorov in napadov na informacijske sisteme je glavna značilnost obravnavane računalniške kriminalitete v 2011.

Policija je lani pri preiskovanju kaznivih dejanj intenzivneje sledila tudi toku finančnih sredstev in opravila finančne preiskave zoper skoraj 400 osumljenih fizičnih in pravnih oseb, ki so si pridobile 105 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi.

Uspešni smo bili tudi pri preiskovanju ropov. Delež preiskanosti teh kaznivih dejanj je porasel na slabih 42 %, preiskana pa sta bila oba oborožena ropa, ki sta se končala s smrtjo - rop pošte v Litiji in rop zlatarne v Ljubljani, prva takšna primera po 1990. Policija je lani uspešno preiskala tudi vse umore in uboje, pri čemer je bilo veliko primerov izjemno zahtevnih za preiskovanje.

Gospodarsko kriminaliteto so zaznamovale obsežne in odmevne kriminalistične preiskave v skoraj vseh velikih gospodarskih družbah in zoper nosilce javnih pooblastil zaradi sumov gospodarske ali korupcijske kriminalitete. Obravnavani osumljenci so bili iz vseh družbenih skupin, od prekaljenih kriminalcev, gospodarstvenikov, finančnikov, do politikov, državnih uradnikov in sodnikov.

Kratek pregled dela kriminalistične policije v letu 2011 

IMG 1782

Delo policije na področju javnega reda in miru, prometa ter varovanja državne meje je predstavil Danijel Žibret.


Delo uniformirane policije

Delo uniformirane policije pa je predstavil Danijel Žibret. Kot je dejal, je "policija lani delala učinkovito na vseh treh podorčjih - tako na področju javnega reda in miru, kot tudi na področju prometa in varovanja državne meje."

Policija je lani veliko dela izvedla na področju javnih zbiranj, predvsem različnih športnih prireditev. Veliko pozornosti je posvetila tudi preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju nasilja v družini. "Tej prioriteti so policisti namenili veliko pozornosti, predvsem s povečevanjem kvalitete svojega dela in z intenzivnih sodelovanjem z drugimi državnimi organi in nevladnimi organizacijami," je poudaril Žibret.

V letu 2011 je bilo število smrtnih žrtev v cestnem prometu višje kot preteklo leto. Umrlo je 141 oseb, ali 3 osebe več kot leta 2010. "Začetek letošnjega leta je malce obetavnejši v primerjavi z lanskim, saj je letos do danes na cestah umrlo 17 oseb, lani v istem času pa 25. Še vedno pa si vsi želimo, da bi bile te številke še manjše, oz. da smrtnih žrtev na naših cestah sploh ne bi bilo," je dejal Žibret.

Zunanja meja EU, kjer naloge varovanja izvajajo slovenski mejni policisti, je bila v preteklem letu varna. Policisti so bili pri varovanju državne meje uspešni. Izvedli so več postopkov z ilegalnimi migranti (891, kar je za 13 % več kot lani), ki so v druge države EU hoteli potovati iz smeri Grčije preko držav zahodnega Balkana. V letu 2011 je bil pritisk ilegalnih migracij na Evropo bistveno večji, saj so se ilegalne migracije povečale za 35 % (gre za 141.262 ilegalnih prehodov). 

Kratek pregled dela uniformirane policije v letu 2011 

IMG 1793

Rezultate na odstalih področjih policijskega dela je predstavil Tomaž Pečjak.


Ostala področja policijskega dela

Statistične podatke z ostalih področij policijsekga dela, ki javnosti morda niso toliko znana ali pa odmevna, pa vendar so za varnost ljudi in delo policije pomembna, je predstavil Tomaž Pečjak.

Na interventno številko policije 113 smo v lanskem letu skupaj prejeli več kot 522.000 klicev, od tega je bilo 197.105 takšnih klicev, ki so zahtevali prihod policistov na kraj. Reakcijski čas za nujne interventne dogodke, teh je bilo 10.428, je v povprečju znašal 11 minut in 59 sekund.

Na področju preventivnega dela je policija lani pripravila ali nadaljevala s številnimi projekti. Največ preventivnih projektov (Policist Leon svetuje, Policija za otroke, Zberi pogum in povej, Nasilje v šoli, Ne pozabite na varnost, Policijska izkušnja kot nasvet itd.) je potekalo v lokalnih skupnostih, kjer smo z neposrednim stikom dosegli kar največjo število ljudi. Omeniti je treba tudi projekt Mobilna policijska postaja, s katero lahko policisti vsa administrativna opravila opravijo v vozilu in lahko zato več časa namenijo neposrednim stikom z ljudmi.

V policiji je bilo konec leta 2011 zasedenih 8.808 ali 181 manj delovnih mest, kot leto poprej, oziroma kar za 426 manj, kot je dovoljeval kadrovski načrt vlade.

V lanskem letu smo v 4.462 primerih zoper 4.770 kršiteljev uporabili 9.793 prisilnih sredstev. V veliki večini primerov (95,6 %) so policisti uporabili najmilejši prisilni sredstvi (fizična sila ali sredstva za vklepanje in vezanje), kar kaže, da policisti zelo dosledno upoštevajo načelo sorazmernosti. Strelno orožje v lanskem letu ni bilo uporabljeno, opozorilni strel pa je bil izstreljen 2-krat.

V letu 2011 je bilo zoper postopke policistov vloženih 627 pritožb ali 1,4 % manj kot v preteklem letu. Število kaznivih dejanj preprečitev uradnega dejanja in napad na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, se je v primerjavi z 2010 povečalo za 8,7 %, in sicer z 254 na 276 primerov, v katerih je bilo napadenih 517 (361) policistov.

Vodstvo policije je lani veliko pozornosti posvetilo tudi nudenju ustrezne psihološke in pravne pomoči policistom, krepitvi zaupanja notranje in zunanje javnosti v strokovno integriteto in operativno avtonomijo dela, skrbi za enake možnosti obeh spolov in tudi odpravi administrativnih bremen. Prav pri slednjih ocenjujemo, da smo z odpravo nekaterih administrativnih ovir privarčevali oziroma pridobili približno 82.000 ur, ki jih bodo policisti lahko izkoristili za operativno delo.

Kratek pregled dela policije na drugih delovnih podorčjih v letu 2011