Sorodne objave

 

V vadbenem centru Gotenica in njegovi neposredni okolici je med 13. in 17. oktobrom 2008 potekalo skupno usposabljanje policistov konjenikov Postaje konjeniške policije (PKP) Ljubljana in Postaje vodnikov službenih psov in konjenikov (PP VSPK) Maribor. Usposabljanja se je udeležilo 15 policistov konjenikov, ki so obnovili že pridobljeno znanje in se hkrati seznanili z novimi tehnikami za delo s službenimi konji.

Usposabljanje je vodil komandir PKP Ljubljana Cvetko Možina, njegov pomočnik pa je bil komandir PP VSPK Maribor Danijel Majcen. Za praktično delo je bil odgovoren Ivan Globokar, inštruktor na PKP Ljubljana, praktično vadbo izvajanja policijskih postopkov pa je vodil inštruktor Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Ljubljana Elvis Podlogar.

Med zunanjimi predavatelji so bili inštruktor iz Javnega zavoda Kobilarne Lipica Iztok Jelušič, ki je največ pozornosti namenil dresurnemu jahanju ter ugotavljanju in odpravljanju napak, ki se pojavljajo pri jezdenju oziroma vodenju službenega konja, ter Matej in Demara Ivanič, ki sta teoretično in praktično predstavila področje psihologije konj. Pri tem sta posvetila posebno pozornost različnim tehnikam pristopov in dela s konji po metodi Parelli.

Program usposabljanja je obsegal:

  1. dresurno jahanje,
  2. praktično vadbo policijskih postopkov policistov konjenikov,
  3. psihologijo konj - teoretični in praktični del,
  4. formacijske postopke policistov konjenikov in delo v skupini policistov konjenikov ter
  5. formacijske postopke policistov konjenikov ob motečih elementih (samostojno in v sodelovanju s pripadniki Posebne policijske enote).

Področje usposabljanja je za policiste konjenike izjemno pomembno, saj mora biti sistemsko urejeno in hkrati potekati pod strokovnim vodstvom. Tudi ob vsakodnevnem rednem izvajanju policijskih nalog mora policist konjenik vsaj delček časa nameniti tudi treningu, kar je seveda odvisno od vrste in obsega policijske naloge. Redne oblike usposabljanja v obeh policijskih enotah se izvajajo pod vodstvom in nadzorom inštruktorja, na skupnih oblikah usposabljanj pa se pozornost namenja treningom, ki jih ni mogoče izvajati v policijskih enotah.

To se še posebej nanaša na formacijske postopke policistov konjenikov, kjer je treba preveriti oziroma vzpostaviti "kompatibilnost" delovanja službenih konj. Najprej je treba zagotoviti usklajeno delovanje konj, ki  se v prvi fazi izvaja samostojno, v drugi fazi pa skupaj s pripadniki Posebne policijske enote, saj so formacijski postopki tesno povezani s postopki policije pri vzdrževanju in vzpostavljanju javnega reda in miru. Za tovrstno delo morajo biti tako službeni konji kot policisti konjeniki dobro usposobljeni in tudi opremljeni, saj odstopanja od strokovnih standardov niso dopustna.

Tako kot vsako leto doslej je bil tudi letos za potrebe usposabljanja pripravljen začasni poligon z različnimi ovirami in motečimi elementi, na katerih so se urili policisti konjeniki in službeni konji.

Besedilo: Adil Huselja