Sorodne objave

 

Policija vsako leto med ogrevalno sezono obravnava nekaj primerov zastrupitve z ogljikovim monoksidom (CO) in dimniške požare. Ogrevalna sezona je šele na začetku, a nekaj takšnih primerov se je že zgodilo.

Do zastrupitve najpogosteje pride zaradi nepravilnega ravnanja z grelnimi telesi ali njihovega neustreznega vzdrževanja. Za preprečevanje nesreč s plinskimi gorilniki in drugimi grelnimi telesi je zato pomembno njihovo dobro in redno vzdrževanje ter ustrezno zračenje prostorov.

Bodimo pozorni na požarno varnost in na nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Pri obeh nevarnostih je ključnega pomena pravilna vgradnja in pravilno vzdrževanje kurilnih naprav.

Pri vseh kurilnih napravah je pomembno:

  • dimovode (dimnike) moramo redno čistiti in kontrolirati ter vzdrževati
  • kurilne naprave oz. peči moramo redno vzdrževati
  • naprave in sistemi morajo biti nameščeni pravilno in v skladu z navodili proizvajalcev

Pri kurilnih napravah na trda in tekoča goriva (premog, peleti, sekanci, drva, kurilno olje itd.) je pomembno še:

  • v okolici kurišča in same peči naj se ne nahajajo vnetljive snovi in predmeti
  • kurišča redno čistimo saj in drugih zgorevalnih produktov

Pri kurilnih napravah na plin pa je pomembno tudi:

  • v okolici peči naj bo nameščen detektor ogljikovega monoksida
  • občasno prezračimo prostore

dimnik1 zm

V obeh primerih je pomembno, da sami ne izvajamo posegov v dimnike in kurilne naprave. Prav tako obstaja v obeh primerih nevarnost zastrupitve s CO predvsem, če se kurilna naprava nahaja v bivalnem prostoru. Nevarnost zastrupitve s CO je tudi delovanje osebnega avtomobila v garaži ali uporaba odprtega ognja (brez ustreznega odvoda plinov) v zaprtih prostorih. dimnik2 zm

Posebno pozornost moramo posvetiti objektom, kjer se na novo vgradijo in prvič zaženejo kurilne naprave (novogradnje, adaptacije) ter v primerih menjave stavbnega pohištva (oken in vrat). Pri slednjem moramo upoštevati dejstvo, da novo stavbno pohištvo bolje zatesni prostor in je s tem zračenje ter dovod kisika znatno manjše.

V primeru zaznave požara ali zastrupitve s CO nemudoma pokličite 112 ali 113.  MG 3105 zm

Zvočni posnetek izjave Benjamina France iz Uprave kriminalistične policije  (mp3) 

Ogljikov monoksid oz. ogljikov oksid je izjemno strupen plin, ki je še posebej nevaren zato, ker ga človek s svojimi čutili ne zazna niti pri zelo visokih koncentracijah. Je brez barve, vonja in okusa in ne draži kože, oči in sluznice dihal. Že zelo majhna količina tega plina v zraku (0,4 vol %) je lahko smrtno nevarna.

Ogljikov monoksid nastaja ob nezadostni količini kisika pri rabi plinskih gorilnikov in drugih toplotnih teles, v pečeh na trda, tekoča in plinasta goriva, ki jih uporabljamo za kuhanje in ogrevanje prostorov.

V blažjih oblikah zastrupitve se oseba le slabše počuti, je omotična, ima glavobol, toži zaradi utrujenosti in nemoči. V hujših primerih pa se pojavljajo zmedenost, bruhanje, motnje vida, motnje zavesti (do kome) in srčnega ritma ter težave z dihanjem. Otroci, starejši in bolniki so na splošno bolj občutljivi že za zelo nizke koncentracije CO v zraku.