Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev. Rok za prijavo je 26. oktober 2015.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014) Policijska akademija razpisuje program obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev.


Čas in kraj izvajanja

Od 23. do 27. 11. 2015 v prostorih Policijske akademije na Rocenski 56 v Ljubljani (Šmartno).


Vključitev v usposabljanje

V Program obdobnega izpopolnjevanja se lahko vključi kandidat, ki je opravil preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarje-ke, ter se s tem usposobil za opravljanje del in nalog občinskega redarja-ke, oziroma kandidat, ki je pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo občinski redar/občinska redarka.


Pogoji za vključitev

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami),
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
  • na podlagi drugega odstavka 98. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/2013) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.


Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom izvedbe; zadnji rok za prijavo je 26. 10. 2015. Pošlje jo na naslov:

Policijska akademija
Rocenska 56
1211 Ljubljana - Šmartno

ali

elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar".


Prijava mora zajemati

Izpolnjen obrazec za prijavo, ki vsebuje:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon, e-naslov in podpis prijavitelja),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefon, e-naslov in podpis kandidata)

O izvedbi usposabljanja bomo kandidate pisno obvestili. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.


Dodatne informacije o javni objavi lahko dobite pri Slavici Gostiša na telefonski številki (01) 514 70 76.