Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev. Rok za prijavo je 18. december 2015.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014), Policijska akademija razpisuje program obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev v letu 2016.


Čas in kraj izvajanja:

Od 18. do 22. januarja 2016.

(V letu 2016 Policijska akademija ne bo razpisala dodatnih terminov obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev).

Obdobno izpopolnjevanje bo potekalo v prostorih Policijske akademije, Rocenska 56, Ljubljana - Šmartno.


Vključitev v usposabljanje:

V Program obdobnega izpopolnjevanja se lahko vključi kandidat, ki je opravil preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarje-ke, ter se s tem usposobil za opravljanje del in nalog občinskega redarja-ke oziroma kandidat, ki je pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo občinski redar/občinska redarka.


Pogoji za vključitev:

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami),
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
  • na podlagi drugega odstavka 98. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/2013) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.


Način prijave:

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom začetka izvedbe obdobnega izpopolnjevanja (do 18. decembra 2015). Pošlje jo na naslov :

Policijska akademija
Rocenska 56
1211 Ljubljana - Šmartno

ali

elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na »Občinski redar«.


Prijava mora zajemati:

Izpolnjen obrazec za prijavo, ki vsebuje:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon, e-naslov in podpis prijavitelja),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefon, e-naslov in podpis kandidata)

Obrazec za prijavo  

O izbiri in razporeditvi bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na usposabljanje. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

V primeru večjega števila prijav bomo udeležence razporedili v termin, ki ga bomo določili glede na število prijav.


Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite pri Slavici Gostiša (telefonska številka (01) 514 70 76).