Sorodne objave

Mednarodne pogodbe 30. julij 2014
 

Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi , objavljen v Uradnem listu RS št. 90/2015, ki začne veljati 12. decembra 2015, prinaša nekaj novosti glede ravnanja z najdenimi stvarmi in določa nekatere pristojnosti Finančne uprave RS. Spreminja se predvsem upravljanje z najdenimi stvarmi po poteku 30-dnevnega roka.

Najditelj mora najdeno stvar vrniti ali jo izročiti Policiji

Obveznosti poštenega najditelja ostajajo nespremenjene, saj mora najdeno stvar vrniti lastniku ali pa jo izročiti Policiji, ki o najdbi sestavi zapisnik. Prav tako Policija še vedno išče lastnika najdene stvari in objavi podatke na svojih spletnih straneh (v rubriki Najdene stvari) kot tudi na oglasni deski policijske postaje, na območju katere je bil predmet najden. Najdeno stvar Policija hrani 30 dni.

Policisti najdeno stvar po 30 dneh predajo Finančni upravi v hrambo

Novo pa je to, da bo morala Policija najdeno stvar (razen orožja in prepovedanih drog) po poteku 30 dni predati Finančni upravi RS v hrambo in nadaljnji postopek.

Finančna uprava najdene stvari po enem letu proda na dražbi

Finančna uprava bo lahko najdene stvari po poteku enega leta prodala, če se ne bo našel njihov lastnik niti ne bo pošteni najditelj zanje izrazil interesa za pridobitev lastninske pravice. Tudi obvestila o prodajah bodo nato objavljena na spletnih straneh Finančne uprave RS, v rubriki Javne objave in na portalu furs.edrazbe.si .

Vendar pa mora Policija dokončati postopke v zvezi z najdenimi stvarmi, ki so ji bile predane v hrambo do vključno 12. decembra 2015. To pomeni, da mora najdene stvari, ki so jih najditelji izročili Policiji do tega datuma, Policija še eno leto hraniti, po poteku enega leta pa jih prodati na javni dražbi.

V letu 2016 bo najdene stvari zato še vedno prodajala Policija (ki je te naloge izvajala tudi doslej). Finančna uprava RS pa bo prve prodaje najdenih predmetov dejansko izvajala šele v letu 2017.