Sorodne objave

 

Letno poročilo o delu policije v letu 2009 je danes, 13. maja 2010, predstavil generalni direktor policije Janko Goršek. Pri predstavitvi so sodelovali tudi namestnica generalnega direktorja mag. Tatjana Bobnar, direktor Uprave uniformirane policije Danijel Žibret, direktor Uprave kriminalistične policije mag. Aleksander Jevšek in vodja Službe generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Policija je leta 2009 kljub večjemu številu obravnavanih kaznivih dejanj povečala delež preiskanih kaznivih dejanj; obravnavala je tudi več kršitev predpisov o javnem redu. Število nedovoljenih prehodov čez državno mejo se je še naprej zmanjševalo. Policija pa je obravnavala  več oseb zaradi kršitev nedovoljenega prebivanja, zlasti zaradi zlorab dovoljenj za prebivanje.


Več v Poročilu o delu policije za leto 2009 

IMG 2625

Generalni direktor policije je izpostavil ključne dosežke policije v lanskem letu in pa rezultate javnomnenjske raziskave o delu policije. To je izvedla novogoriška Fakulteta za uporabne družbene študije v obliki telefonske ankete  v začetku februarja letos. Rezultati te ankete v celoti kažejo na to, da je podoba slovenske policije v očeh javnosti dobra in da ji prebivalci zaupajo. Namestnica generalnega direktorja policije pa je predstavila projekt psihosocialne pomoči policistom.

JankoGorsek

AleksanderJevsek

 Zvočni posnetek izjave direktorja Uprave kriminalistične policije mag. Aleksandra Jevška (mp3) 

DanijelZibret

 Zvočni posnetek izjave direktorja Uprave uniformirane policije Danijela Žibreta (mp3) 

TomazPecjak

Zvočni posnetek izjave vodje Službe generalnega direktorja policije Tomaža Pečjaka (mp3) 

TatjanaBobnar

Zvočni posnetek izjave namestnice generalnega direktorja policije mag. Tatjane Bobnar (mp3)