Sorodne objave

 

Jesen je čas spravila pridelkov ter priprave polj in njiv na počitek. Ob teh opravilih se nemalokrat zgodi, da se poljščine razsipajo po cesti ali cestišče umažeta zemlja in blato. V takih razmerah še hitreje pride do nesreče, zato policija opozarja - po opravljenem delu očistite cestišče. Ogrožanje varne uporabe javne ceste je prepovedano.

DeloVVinogradu

Kot določa peta točka drugega odstavka 5. člena Zakona o cestah je na cestišču javne ceste prepovedano razsipati sipek material (razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe), nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati, puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj, onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi ter vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.

Prav tako je voznik, preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, dolžan z vozila odstraniti zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče. Predvidena globa za kršitelje je 1.000 evrov.

Ker umazano cestišče predstavlja nevarnost, voznike, ki prevažajo poljščine ipd. posebej opozarjamo, naj poskrbijo za ustrezno označitev cestišča v bližini, kjer se dela opravljajo, po zaključku del na obdelovalnih površinah pa poskrbijo, da z delovnimi stroji in drugimi vozili ne zanesejo zemlje na cestišče oziroma jo vsaj čim prej očistijo in tako preprečijo morebitne prometne nezgode.


Preberite tudi: