Sorodne objave

 

Na včerajšnji novinarski konferenci notranjega ministrstva sta generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge mag. Lado Bradač in vodja Sektorja za pritožbe zoper policijo mag. Gregor Hudrič predstavila poročilo o reševanju pritožb, vloženih zoper delo delo policistov za leto 2016.

Glede na število obravnavanih različnih dogodkov je bilo vloženih razmeroma malo pritožb, kar kaže na to, da policisti dobro poznajo pooblastila in jih praviloma strokovno in zakonito izvajajo. V letu 2016 je bilo zoper delo policistov vloženih 309 pritožb, kar je 13,7 % manj kot v letu 2015, ko je bilo vloženih 358 pritožb. Med utemeljenimi pritožbami tudi ni bilo pritožbe, ki bi se vsebinsko nanašala na neupravičeno uporabo prisilnih sredstev.

Podrobneje so ugotovitve predstavljene v sporočilu za javnost MNZ.

IMG 1264

Ministrstvo je Policiji posredovalo konkretna priporočila. Ta se nanašajo zlasti na krepitev zavzetega, prijaznega in spoštljivega odnosa policistov do strank v policijskih postopkih, dosledno ugotavljanje dejanskega stanja obravnavanih prekrškov in spoštovanje procesnih pravil prekrškovnega postopka (pravica do izjave kršitelja, vročanje plačilnega naloga …), usposabljanje policistov s področja policijskih pooblastil, s poudarkom na pooblastilih, s katerimi se omejuje gibanje in osebna svoboda oseb in posega v njihovo osebno celovitost, ter na nadaljevanje usposabljanj policistov, ki vodijo pomiritvene postopke s področij komunikacijskih in mediacijskih veščin.

Pritožbeni postopek, povzetki odločitev pritožbenih senatov in letna poročila so dostopni na spletni strani ministrstva: Pritožbe nad policisti