Sorodne objave

 

Na smučišču v Kranjski Gori je danes, 22. decembra 2017, potekal še drugi del usposabljanja policistov, ki policijske naloge opravljajo na smučiščih. Udeležilo se ga je 20 policistov smučarjev iz vseh policijskih uprav, največ iz policijskih uprav Kranj, Nova Gorica, Celje in Maribor, ki imajo na svojem območju večje število smučišč.

fis pravila10 FIS pravil

Le varna smuka je užitek - nasveti policije za večjo varnost na smučišču


Zvočni posnetek izjave vodje usposabljanja Alojza Sladiča (mp3) 
iz Sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi


Po programu usposabljanja so policisti prvi dan obnovili teoretične vsebine, pri čemer je bil glavni poudarek na predstavitvi tehnik in zakonitostih smučanja, tipičnih smučarskih poškodbah, obratovanju smučišč ter ukrepih za varnost, red, nadzor in obravnavo nesreč.
20171222 123321Drugi, današnji dan usposabljanja pa je bil namenjen praktičnemu delu na terenu, kjer so policisti smučarji v povezavi z obravnavo smučarskih nesreč na smučišču izvedli delo v več skupinah. Preverili so tudi obveznosti upravljavca smučišča (kako mora biti smučišče urejeno, kje morajo biti nameščene obvestilne table, kako je z varovalnimi ograjami, z zaščitnimi mrežami in blazinami ter kako je z vstopom in izstopom iz naprav ipd.).

Zakon o varnosti na smučiščih določa, da mora upravljavec na smučišču zagotoviti tak red, da je omogočeno varno smučanje ob upoštevanju odgovornosti smučarjev. To neposredno zagotavljajo nadzorniki v okviru pooblastil, ki jih imajo po zakonu. Nadzornike mora zagotoviti upravljavec smučišča.

Policisti so danes opozorili še na ukrepe za varno smučanje ter na dosledno upoštevanje mednarodnih vedenjskih pravilih (FIS pravilih) in na dolžnostih smučarjev v povezavi z Zakonom o varnosti na smučiščih: kaj je smučarjem prepovedano in kaj jim je dovoljeno ter katerih obveznosti se morajo držati. Za lastno varnost in varnost drugih smo na prvem mestu namreč odgovorni sami.

Zato bodite obzirni do drugih, previdni ter odgovorni in se še pred odhodom na smučišče seznanite s pravili smučanja ter jih dosledno upoštevajte.

Policisti svetujemo

  • Prilagodite hitrost in način smučanja svojem izkušnjam, telesni pripravljenosti, snežni podlagi, lastnostim in zasedenosti smučišča ter vremenskim razmeram.
  • Posebej pozorni bodite na otroke in smučarje ali deskarje novince, smučajte pa le na označenih in urejenih smučarskih progah. Kdor ne smuča, naj za hojo uporablja le rob smučišča.
  • Zaščitna smučarska čelada je obvezna za otroke, mlajše od 14 let, njena uporaba pa je priporočljiva tudi za odrasle.
  • Smučanje pod vplivom alkohola ali mamil je skrajno neodgovorno in nevarno za lastno življenje in življenje drugih na smučišču.
  • Pazite na svojo smučarsko opremo oz. je ne odlagajte tako, da bi ostala brez nadzora, ter na druge vredne predmete, ki jih imate s sabo.

Globe za prekrške v zvezi z varnostjo na smučišču so odvisne od teže storitve posameznega prekrška in za smučarja znašajo od 400 do 800 evrov, poleg tega pa je predviden tudi ukrep prepovedi smučanja in odvzem smučarske vozovnice za tisti dan brez povračila.

Razporejanje policistov za delo na smučiščih bo potekalo na podlagi ocene varnostnih razmer.

Večja prisotnost policistov se zagotavlja predvsem med vikendi, med počitnicami in prazniki, ko se na ali ob smučiščih odvijajo prireditve, ko so na smučiščih skupine osnovnošolcev in dijakov (tudi med tednom), na podlagi zaprosila upravljavca oz. nadzornikov smučišč ali na pobudo nadzornega organa (npr. inšpektorjev IRSNZ). Za delo na smučiščih je trenutno usposobljenih 70 policistov.

20171222 134230