Sorodne objave

 

Vodja policijskega okoliša Policijske postaje Radlje ob Dravi Janez Otorepec že več kot dvajset let izvaja preventivne aktivnosti med mladimi smučarji, ki se na območju Ribniškega Pohorja udeležujejo zimske šole v naravi.

OSBrestanica.zm

Vsako leto se učnih delavnic na Ribniški koči in v apartmajih Ribnica na Pohorju udeleži med tisoč in tisoč petsto otrok z območja vse Slovenije. Učne delavnice potekajo na temo varnosti na smučišču in samozaščitnih ukrepov smučarjev, nujnih za preprečevanje tatvin smučarske opreme. Delavnice vodja policijskega okoliša popestri z dvema kratkima filmoma na to temo, vsak otrok smučar prejme tudi zgibanko, ki jo je policist pripravil posebej za to priložnost.

Kljub slabim snežnim razmeram je letos na obeh lokacijah izvedel že šestnajst tovrstnih učnih delavnic, ki se jih je dosedaj udeležilo 787 otrok, predvsem petošolcev in šestošolcev, med njimi pa so tudi učenci "športnih razredov" nekaterih osnovnih šol z območja vse države.

Otroci in njihovi spremljevalci, tako učitelji kot vaditelji smučanja, so izrazili veliko navdušenje nad tovrstno preventivno aktivnostjo, zato smo se z večino od njih dogovorili za sodelovanje tudi v prihodnje.


Preventivni nasveti policije: Varno na smučišču