Policisti policijskih uprav Maribor in Nova Gorica so na sprehodu in druženju s slepimi in slabovidnimi prepoznavali ovire, s katerimi se ti srečujejo. Preventivni projekt Z roko v roki - skupaj za varnost slepih in slabovidnih so izvedli z medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih ob svetovnem dnevu bele palice z namenom, da se slepim zagotoviti čimbolj varno življenje v okolju, kjer prebivajo in delajo, in da se ozavesti širšo javnost, da med nami živijo ljudje z okvarami vida.

 

V okviru tedna slepih 2012 je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije pripravila dogodek z naslovom Prečkanje krožišča s slepimi in slabovidnimi. Več … (junij 2012)


Slepi in slabovidni ponavadi izredno dobro poznajo domače okolje, zunanji svet pa se spreminja bistveno hitreje. Infrastrukturne ovire so eden izmed razlogov, da slepih po ulicah skoraj ne vidimo. Velik problem jim predstavlja gost promet in hrup, ki ga ta oddaja, zapletena gradnja cest v obliki krožišč, prečkanje ceste in izogibanje parkiranim vozilom.

Kljub pomoči so sprehodi po centru mesta Maribor ter po ulicah občin Šempeter - Vrtojba in Miren - Kostanjevica v iskanju varne poti in ob preverjanju dostopnosti do javnih ustanov zahtevali veliko koncentracije zaradi semaforjev, ki ne oddajajo zvočnega signala, košev za smeti in reklamnih panojev, koles in avtomobilov, parkiranih ob začrtani poti, razstavljenega trgovskega blaga pred vhodom v trgovine …Največjo težavo pa slepemu predstavlja cona za pešce, kjer orientacijske poti slepi sam ne more najti.

Člani društva slepih in slabovidnih si zato zelo želijo več mentorjev, ki bi jih učil orientacije v prostoru, zaradi česar bi bili mobilnejši. Sicer sodelovanje s policijo ocenjujejo za dobro, saj jim policisti med drugim nemalokrat pomagajo pri iskanju rešitev za določitev varnih poti za slepe in slabovidne ter jih opozarjajo in skupaj z njimi iščejo določene rešitve tudi na terenu.

Na območju Maribora so si zbrani na tokratni prireditvi nadeli simulacijska očala in tako za nekaj trenutkov "okusili" svet teme. Na območju Nove Gorice pa so ta dan združili s preventivno akcijo o dnevu mobilnosti. Ponekod bodo sprehod ponovili na mednarodni dan invalidov 3. decembra, da bodo preverili, kako velik korak v infrastrukturi je bil narejen v vmesnem času.

PU MariborPU Nova Gorica

* * *

Leta 1970 je Mednarodna zveza slepih 15. oktober razglasila za mednarodni dan bele palice. Bela palica je namreč po celem svetu priznana kot pripomoček, ki slepi osebi zagotavlja varno hojo v prometu. Je pripomoček, ki služi kot podaljšek roke, ki z uravnoteženim nihanjem v levo in desno prepoznava in zaznava ključne predmete, ovire v okolju, strukturo tal … Hkrati pa je opozorilo videčim, da je njen uporabnik slep ali močno slaboviden in ima zaradi tega posebne potrebe. Pomembno je omeniti, da bela palica simbolizira tudi neodvisnost osebe z okvaro vida, hkrati pa jo označi kot drugačno.