Sorodne objave

 

Da bi olajšali vsakdanjik in zagotovili večjo varnost slepih in slabovidnih ter povečali njihovo prepoznavnost v družbi, policija v okviru izjemno intenzivnega preventivnega dela sodeluje tudi z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije.

slepi2

Prek vodij policijskih okolišev, ki skrbijo za povezanost ljudi, in drugih predstavnikov v lokalnih skupnostih bomo tako v prihodnje prirejali še več dejavnosti, namenjenih vsem slepim in slabovidnim. Pri tem se bomo zgledovali po primeru dobre prakse z območja Policijske uprave Nova Gorica, kjer uspešno izvajajo akcijo Z roko v roki, skupaj za varnost slepih in slabovidnih. Akcija je namenjena ozaveščanju slepih in slabovidnih o samozaščitnem ravnanju, zlasti na področju prometne varnosti. Namenjena pa je tudi ozaveščanju širše javnosti, ki se običajno ne zaveda dovolj, da med nami živijo tudi ljudje z okvarami vida.

Akcijo bomo razširili na vso Slovenijo in jo nadgradili z dodatnimi dejavnostmi, kot so skupne delavnice in posveti, skupno delo v varnostnih sosvetih na lokalni ravni, akcija Dan mobilnosti in številne druge.

marija

 Aktivnosti policije za večjo varnost slepih in slabovidnih je predstavila Marija Mikulan iz Sektorja za policijska pooblastila in preventivo v Generalni policijski upravi.


Zvočni posnetek Marije Mikulan (mp3) 


Naše sodelovanje s slepimi in slabovidnimi je namenjeno predvsem izboljšanju njihove varnosti, pa tudi medsebojnemu spoznavanju, saj zaradi pomanjkanja znanja in informacij na eni ali drugi strani lahko pride do nezadovoljstva. Trudili se bomo, da bi slepim čim bolj pomagali in jim olajšali vsakodnevne ovire, s katerimi se soočajo.

slepi1

Kot je dejal Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, je slepih in slabovidnih v Sloveniji veliko. "Zveza v svojih medobčinskih društvih danes združuje nekaj več kot 4.000 članov, po nekaterih podatkih pa je v Sloveniji okoli 10.000 slepih in slabovidnih, morda celo več. Tako je jasno, da so številni skriti doma, brez pomoči, spodbude in razumevanja."


V policiji tudi sicer posvečamo veliko pozornosti različnim oblikam preventivnega dela, predvsem tistim, ki so namenjene najbolj ranljivim skupinam v družbi, kot so otroci, starejši in invalidi, torej tisti, ki lahko najhitreje postanejo žrtve prometnih nesreč, kriminala ali drugih oblik nasilja.Z različnimi preventivnimi oblikami in metodami dela jim poskušamo zagotoviti čim bolj varno življenje v okoljih, kjer prebivajo in delajo.