Sorodne objave

 

Republika Slovenija kot predsedujoča Svetu EU v skladu s schengenskim pravnim redom organizira neformalno srečanje vodij uradov SIRENE, ki so temelj mednarodnega policijskega sodelovanja na schengenskem območju. Na srečanju bodo sodelovali vodje oz. predstavniki uradov SIRENE iz držav članic EU in njihovi stalni partnerji iz Generalnega sekretariata Sveta EU, Evropske komisije, Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), Europola, Frontexa in Cepola. Delovno srečanje, ki bo prvič po zadnjih treh predsedovanjih izvedeno v fizični obliki, bo potekalo 26. in 27. oktobra v Ljubljani.

Srečanje bosta z uvodnima nagovoroma odprla Vojko Urbas, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in Janez Žabkar, vodja oddelka SIRENE v Upravi kriminalistične policije.

Na srečanju bodo udeleženci ocenjevali kakovost sodelovanja med uradi SIRENE, stekla bo razprava o potrebnih tehničnih in organizacijskih novostih v zvezi z izvajanjem ukrepov in izmenjavo informacij v primeru zadetka v Schengenskem informacijskem sistemu. Srečanje bo odlična priložnost za izmenjavo pogledov in najnovejših informacij o temah in prihajajočih novostih s poudarkom na prenovi Schengenskega informacijskega sistema v skladu z integracijo in uveljavitvijo novih pravnih aktov Evropske unije.

Po dogodku bomo objavili sporočilo za javnost.

SIRENE

Ob vstopu v Evropsko unijo je Slovenija prevzela obveznost vzpostavitve novega režima med državami članicami EU. Tako kot ostale države članice je ustanovila nacionalni urad SIRENE (angl. Supplementary Information Request at National Entry - izmenjava dopolnilnih informacij na nacionalni ravni). Nacionalni urad za Slovenijo je organiziran kot oddelek v Sektorju za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Urad deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu in zagotavlja izmenjavo in razpoložljivost vseh dopolnilnih informacij v zvezi z razpisi ukrepov ter omogoča sprejemanje zahtevanih ukrepov, kot so razpisi za osebe ali predmete, vneseni v SIS, ki se ob iskanju najdejo med zadetki.

Uradi SIRENE so temelj mednarodnega policijskega sodelovanja na schengenskem območju, v okviru katerega se izmenjujejo podatki in razpisi za iskanje oseb in predmetov, ki jih države prosilke stalno in sproti posodabljajo po načelu medsebojnega zaupanja, enako kot če bi bile informacije obravnavane v nacionalnem pravnem okviru.