Sorodne objave

Pozor, žeparji! 7. januar 2023
Projekt Mladi in kriminal 9. september 2022
Projekt Varno poletje 5. september 2022
 

Projekt Kreakcija, družbeno odgovorna in kreativna akcija, pripravlja Policijska uprava Maribor skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko pri Univerzi v Mariboru.

Slika projekta PUMB Kreakcija

Sodelovanje je obojestransko koristno: na eni strani policisti skozi projekt bolje spoznamo mlade. Pridobimo ključne povratne informacije o tem, kako mladi razmišljajo in na kakšne načine jih je mogoče najbolj učinkovito nagovoriti. Po drugi strani pa lahko študenti, bodoči medijski strokovnjaki, prek sodelovanja pri projektu pridobijo dobrodošle konkretne izkušnje na področju odnosov z javnostmi.

Študenti smeri Medijske komunikacije samostojno pripravijo komunikacijske aktivnosti, s katerimi naslovijo katero od perečih področij, povezanih z mladimi in varnostjo (na primer: raba mobilnih telefonov med vožnjo, medvrstniško nasilje, alkohol in vožnja, večji interes mladih za delo v policiji, zaščitni ukrepi pred vlomilci), poleg tega pa so to tudi izzivi in teme, ki so pomembne za delo policije. Projekte pripravijo sami, za mnoge pa sodelovanje v Kreakciji predstavlja prvo praktično preizkušnjo na tem področju in so je zato še posebej veseli.

Med pripravo svojih nalog študenti v sklopu študija prisluhnejo tudi predavanju o komunikacijskih projektih, odnosih z javnostmi, zakonitostih družbenih medijev idr. Njihove izdelke na koncu oceni strokovna komisija, v kateri so predstavniki policije, fakultete in Slovenskega društva za odnose z javnostmi in ki med drugim preveri ustreznost vsebine posamezne kampanje in besedil za družbena omrežja, scenarija za film, pripravljenih videoposnetkov in grafike. Pri tem presojajo razumljivost, celovitost in usklajenost posameznih elementov, dodelanost kreativne ideje, osrednje sporočilo in slogan, kreativni pristop, opredeljen problem, raziskavo področja, tehnično izvedbo in morebiten dodaten angažma študentov.

Veseli smo, da so vsi sodelujoči v projektu do sedaj pokazali veliko mero ustvarjalnosti in iznajdljivosti ter pripravili prenekatero odlično in izvirno komunikacijsko kampanjo.

Povezane vsebine

Preventivni projekti