Vsaka pogodbenica imenuje organ z osrednjo odgovornostjo za njen nacionalni del SIS II, in sicer Urad SIRENE (angl. Supplementary Information Request at National Entry – izmenjava dopolnilnih informacij na nacionalni ravni).

Nacionalni urad SIRENE za Slovenijo je organiziran kot oddelek znotraj Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Urad deluje 24 ur na dan 7 dni v tednu in zagotavlja izmenjavo in razpoložljivost vseh dopolnilnih informacij v zvezi z razpisi ukrepov ter omogoča sprejemanje zahtevanih ukrepov, ko so razpisi za osebe ali predmete vneseni v SIS in se te osebe ali predmeti ob iskanju najdejo med zadetki.

Uradi SIRENE so odgovorni za nemoteno delovanje nacionalnih delov SIS II in sprejemajo ukrepe v skladu z zakonodajo s tega področja. Treba je poudariti, da je s sistemom SIS II in njegovimi pomožnimi elementi, tj. z uradi SIRENE, doseženo zelo široko in boljše sodelovanje med policijami na osnovni ravni. S pomočjo teh tehničnih in operativnih sistemov namreč krožijo vse informacije, ki jih bodo določili končni uporabniki v sistemu (v glavnem policisti na ulici).

Uradi SIRENE so temelj mednarodnega policijskega sodelovanja na schengenskem območju, tj. sistematičnega policijskega sodelovanja, ki temelji na medsebojni izmenjavi podatkov in razpisov za iskanje oseb in predmetov, ki jih države prosilke stalno in sproti posodabljajo po načelu medsebojnega zaupanja, enako kot bi bile informacije obravnavane v nacionalnem pravnem okviru.

Celotno poslovanje med uradi SIRENE je poenoteno (standardizirano) na podlagi Priročnika SIRENE, ki se nenehno spreminja in dopolnjuje v okviru Komisije EU.

Naloge in pristojnosti nacionalnih uradov SIRENE 

Osrednje naloge nacionalnih uradov SIRENE se nanašajo predvsem na izmenjavo dodatnih informacij ob razpisu tiralice, v primeru zadetka, v primeru razpisa ukrepa zavrnitve vstopa državljanov iz tretjih držav in v drugih primerih. Pri vseh kategorijah razpisov uradi SIRENE preverijo skladnost postopka in tehnično kakovost podatkov; preverijo, ali je upoštevan predpisan vrstni red postopkov in drugo. Poleg osrednjih nalog pa imajo zelo velik pomen tudi dodatne naloge, ki se nanašajo na kontinuirano, pospešeno mednarodno policijsko sodelovanje. Več >>