Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve in Policija že vseskozi močno podpirata prizadevanja Srbije pri izvedbi reform na področju notranjih zadev. Slovenska policija tako v partnerstvu z Avstrijo trenutno sodeluje v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja Podpora krepitvi boja proti trgovini z ljudmi. Slovenija je v omenjenem projektu imenovala rezidenčnega projektnega svetovalca in s svojimi strokovnjaki sodeluje pri izvajanju aktivnosti. V okviru projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je bil razpisan projekt Podpora pri pripravi ustanovitve SIRENE biroja v Srbiji. Na razpisan projekt se je med drugimi državami prijavila tudi Slovenija. Projektna ekipa, ki jo vodi vodja projekta Slavko Koroš iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, je bila pri predstavitvi zelo prepričljiva in suvereno projekt tudi dobila.

Cilj projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je prispevati k doseganju varnostnih standardov pri izmenjavi informacij med Srbijo in državami članicami Evropske unije. Podrobnejši cilj projekta je priprava vseh potrebnih tehničnih, zakonodajnih in kadrovskih virov za ustanovitev SIRENE biroja v Srbiji.

leaflet naslovna

Podpora pri pripravi na ustanovitev urada “Supplementary Information Request at the National Entries” (SIRENE) v Srbijiv Srbiji (zgibanka)

SIRENE je kratica za Supplementary Information Request at the National Entries oz. Zahteva za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic. Vsaka država članica, ki upravlja s Schengenskim informacijskim sistemom (SIS), je vzpostavila nacionalni urad SIRENE, operativen 24 ur na dan, ki je odgovoren za dodatno izmenjavo informacij in za usklajevanje dejavnosti, ki so povezane z razpisi v SIS. Učinkovito sodelovanje urada SIRENE je ključni element za učinkovito delovanje koncepta SIS.

Slovenija bo projekt izvajala kot partner v konzorciju s partnerico Agencijo za evropsko integracijo in ekonomski razvoj, ki sta jo ustanovila avstrijska ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za finance. V projektu bo Slovenija zagotovila vodjo projekta ter strokovnjake. Rezidenčnega Twinning svetovalca bo imenovala Avstrija, delo pa bo opravljal v Srbiji v tesnem sodelovanju s partnerji v državi prejemnici.