Sorodne objave

 

Slovenjgraška policijska postaja deluje na območju mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja, kjer se raztezajo smučišča gorsko-turističnega centra Kope, ki se nadaljujejo tudi v občini Vuzenica in Ribnica na Pohorju. Za varnost na teh smučiščih v veliki meri z rednimi nadzori in kontrolami skrbijo policisti smučarji Policijske postaje Slovenj Gradec, ki so za to tudi posebej usposobljeni.

Eden takšnih nadzorov je bil tudi v nedeljo, 23. januarja 2011. Policista smučarja pri skupnem nadzoru z nadzornikom na smučarskih progah nista ugotovili večjih kršitev, saj je pri vseh ugotovljenih kršitvah zadostovalo opozorilo smučarju.

Kope zm

 Nadzornik in policista opravljata skupen nadzor vozovnic.


Policisti so na smučiščih prisotni praviloma med vikendi, počitnicami, med večjimi javnimi prireditvami in ob vsakem povečanju števila gostov na smučiščih.

Delovni dan policistov smučarjev se začne zgodaj zjutraj, še pred obratovanjem smučišča. Še preden sploh stopijo na smučišče, policisti smučarji opravijo kontrolo prevoznosti ceste, po potrebi nudijo pomoč redarjem na parkiriščih, pogosto preverijo tudi prijavo gostov, stanje javnega reda in miru ob povečanju števila obiskovalcev na t. i. snežni plaži in še kaj bi se našlo.

Red na smučišču ureja Zakon o varnosti na smučiščih v kombinaciji z Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. V veliki večini za red na smučišču skrbi nadzorna služba oziroma nadzornik na smučišču, vendar razmere kažejo, da je prisotnost policije na smučiščih nujno potrebna. V sodelovanju z nadzorno službo zato policisti velikokrat skupaj preprečujemo nepravilno ravnanje posameznikov ali skupin na smučišču.

Od leta 2003 ima policija z Zakonom o varnosti na smučišču pravico in dolžnost preveriti psihofizično stanje smučarja. Žal se prevečkrat zgodi, da policisti pri posameznikih ugotovijo, da ti smučajo pod vplivom alkohola.

Kope 3 zm

Kontrola prisotnosti alkohola pri smučarjih pred vstopom na vlečno napravo

Kope 2 zm

Včasih obiskovalci smučišča pri policistu poiščejo samo nasvet, saj na območje smučišč prihajajo gostje iz različnih koncev Slovenije kot tudi tujine (Madžarske, Hrvaške, Avstrije, Italije …).

Kope 4 zm

Policisti pogosto na smučiščih tudi svetujejo, kako poskrbeti za svojo varnost in varnost drugih.


Smučišča na Kopah imajo v zadnjih dveh letih dnevno med 400 in 500 penzionskih gostov, ob lepem vremenu pa še vsaj toliko dnevnih gostov. V skladu s povečanim obiskom se povečuje tudi t. i. sekundarna problematika (vlomi v vozila, tatvine smuči, kršitve javnega reda in miru), vendar v zimski turistični sezoni 2010/2011 statistični podatki kažejo ugodno stanje na vseh področjih, smučarji in ostali gostje pa se pozitivno odzivajo na prisotnost policije na smučišču. Nenazadnje smo tu zato, da poskrbimo za njihovo varnost.

Kope 1 zm

Ekipa, ki je skrbela za red na smučiščih.


Nasveti za varno smučanje

10 FIS pravil