Sorodne objave

 

V zadnjem obdobju smo priča vsakodnevnim neutemeljenim napadom na policijo z vsiljevanjem izmišljenih zgodb o njenem delu, ki so daleč od dejanskega dela policistov in kriminalistov, zato v policiji odločno obsojamo take pristope in sporočamo, da bomo v policiji, ne glede na aktualne družbene razmere, še naprej zavzeto nadaljevali s svojim zakonitim, strokovnim in predanim delom.

Trenutno dogajanje je posledica trenutnega časa, v katerem prihaja do medsebojnih obtoževanj različnih vpletenih strani v različnih medijih, ki za doseganje svojih ciljev izkrivljeno prikazujejo delo policije - kriminalistične policije in celo odprte predkazenske postopke. V razpravo želijo vplesti tudi policijo in pri tem delujejo po načelu "cilj opravičuje sredstvo", zato diskreditirajo določene enote, vodstvo in posameznike znotraj organizacije, vse s ciljem vplivanja na delo policije.

Medijska gonja, ki so jo v zadnjem tednu dni deležni vodstvo policije, Nacionalni preiskovalni urad, njegov direktor, vodstvo Uprave kriminalistične policije, ima za cilj destabilizacijo kriminalistične policije, zmanjšanje učinkovitosti njenega delovanja in posredno vplivanje na njeno delo v konkretnih predkazenskih postopkih. Delo v kriminalistični policiji in NPU, ki je njena operativna enota na državni ravni, nemoteno poteka, brez kakršnegakoli "tihega upora", ki je samo ena od objavljenih lažnih novic.

Stalno vsiljevanje neutemeljenih očitkov o našem delu ne bo spremenilo naše profesionalne usposobljenosti za politično nepristransko preiskovanje kaznivih dejanj, ne glede na to, kdo v preiskavi nastopa kot osumljenec. Tega ne bo spremenila niti prepogosto uporabljena praksa, da "stokrat izrečena laž postane resnica". Policija, kot tudi Nacionalni preiskovalni urad ali Uprava kriminalistične policije, ni dislocirana enota kateregakoli politika ali katerekoli politične organizacije, da bi izvrševala njihova naročila.

Kljub temu, da policija dosledno pojasnjuje neresnične navedbe in odgovarja na vprašanja medijev, saj stojimo za svojimi besedami, dejanji in ukrepi, pa lahko naslednji dan spet preberemo novo "novico", sestavljeno iz nepreverjenih, zavajajočih in pogosto izmišljenih podatkov. Zato bomo v policiji še naprej korektno obveščali javnost o svojem delu, saj si kot družbeno odgovorna organizacija ne moremo privoščiti, da bi novice, oblikovane na neobstoječih temeljih, vplivale na naš ugled.

Napadeni posamezniki iz policije so dolgoletni, karierni policisti in kriminalisti, ki že desetletja odlično opravljajo različne naloge in so bili na svoje položaje izbrani v skladu s postopki, ki veljajo za izbor za posamezno delovno mesto. Tudi v kriminalistični policiji poteka izbor novih kadrov v skladu s postopkom, ki velja za vse policiste, tj. v skladu z določili zakona o javnih uslužbencih in Kolektivne pogodbe za policiste. Vsak, ki pa je kadarkoli bil v vlogi odločevalca na notranjem ministrstvu ali generalni policijski upravi, pa se lahko vrne v svoj čas in premisli, ali so bile res vse kadrovske odločitve sprejete nepristransko. Zato ostro obsojamo tudi neutemeljene napade na zaposlene in konstantne kršitve njihovih pravic, določenih s predpisi, ki urejajo položaj policistov, javnih uslužbencev in delovnih razmerij.

V konkretnem primeru, ki je v preteklih dneh najbolj buril slovensko javnost, preiskovalci NPU ne preiskujejo sumov nezakonitega financiranja političnih strank, ampak že od marca 2018 vodijo predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Ne glede na to, kdo v tem primeru nastopa kot osumljena oseba, bo policija, sedaj in tudi v prihodnje, preiskavo izpeljala strokovno in zakonito in to ne glede na to, kakšnih pritiskov je ali še bo deležna. Pri tem bomo svoje delo opravili v skladu z načeli vladavine prava, visoko avtonomno, z absolutno, neomajno voljo do resnice in pravice, torej v skladu z vlogo, ki jo policija tudi ima in mora imeti.

Povezane vsebine

Bobnarjeva bo zaradi zavajajočih in zlonamernih navedb podala prijavo zoper Mahniča zaradi napada na njeno čast in dobro ime ter integriteto (20. februar 2020)

"Služimo ljudem, ne pa interesom politike!" - odziv Policije (19. februar 2020)

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je skupaj s sodelavci omogočila nadzor Knovsa - odziv Policije (18. februar 2020)

Vsestransko preverjanje oseb iz političnih razlogov ni zakonsko ali kako drugače opredeljena naloga policije - odziv Policije (18. februar 2020)