Sorodne objave

 

"Slovenska policija ni in ne bo podaljšana roka politike. Smo strokovna služba, ki v tej državi zagotavlja varnost ljudem. Služimo ljudem, in ne interesom politike. Zato javno sporočam, da naj se politične kampanje gredo z argumenti, in ne z izmišljenimi zgodbami na račun slovenske policije ter z žuganjem in s pritiski na njeno vodstvo," je svoj današnji odziv na včerajšnje pritiske začela generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar.

IMG 5987

Pred kamere so danes skupaj stopili (z leve): namestnik generalne direktorice policije Jože Senica, generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in direktor Uprave kriminalistične policije mag. Boštjan Lindav.

Zvočni posnetek izjave mag. Tatjane Bobnar

Zvočni posnetek vseh novinarskih vprašanj in odgovorov

Kot je v nadaljevanju poudarila, je slovenska policija državna inštitucija, ki je med najbolj nadzorovanimi v tej državi in prav je tako. "S tem nismo imeli nikoli nobenih težav. V Policiji spoštujemo parlamentarni nadzor in Knovs vedno zagotavljamo vse potrebne podatke in vpoglede v dokumentacijo v okviru zakonskih pristojnosti. Tudi včeraj sem pooblaščeni komisiji na začetku samega nadzora večkrat pojasnila, da bodo dobili vse potrebne podatke in na vpogled vso dokumentacijo, ki se seveda nanaša na njihovo zakonsko pristojnost, torej na vse ukrepe, ki jih Knovs nadzira, to so prikriti preiskovalni ukrepi."

"Zato jim na konkretna vprašanja o operativnih zadevah, o odprtih predkazenskih postopkih, ki so bili v javnosti večkrat izpostavljeni in kjer policija ni izvajala prikritih preiskovalnih ukrepov, nismo odgovarjali oz. niso dobili na vpogled zahtevane dokumentacije, ne glede na to, da me je gospod Žan Mahnič opozoril na mojo prihodnost. Ob tem sem jim tudi pojasnila, da v kolikor bodo kadarkoli želeli vpogled tudi v tovrstno dokumentacijo, bodo najprej morali spremeniti zakon."

"Slovenska policija seveda nima čarobne paličice, da bi preprečila širjenje pojava lažnih informacij, storili pa bomo vse, kar je potrebno, da se ta pojav ne širi v slovenski policiji. Slovenska policija je državni organ, ki uživa največ zaupanja v tej državi. To zaupanje ljudi želimo ohraniti in ga še okrepiti, ker nam to zaupanje daje legitimnost in omogoča učinkovito delo. Če bi kdo ogrozil neodvisnost ali operativno avtonomnost policije, bi s tem ogrozil vladavino prava, ogrozil bi vrednote, za katere se zavzemamo – to so pravica, resnica, pogum in modrost. Na neodvisnosti in avtonomnosti stoji ali pade policija. Slovenska policija stoji in bo stala," je poudarila Bobnarjeva.

"Slovenska policija vse preiskave kaznivih dejanj, vse predkazenske postopke vodi samo na podlagi usmerjanja državnega tožilca – ko ta usmerja predkazenski postopek – ne pa na podlagi nekih seznamov politikov, njihovih svojcev in na podlagi želja kogar koli. Vedno bom skrbela za zakonito in strokovno delo slovenske policije. Na vsaka morebitna odklonska ravnanja znotraj policije se ustrezno in primerno odzovemo – tukaj smo lahko zgled tudi drugim – vedno pa bom zaščitila integriteto slovenske policije, slovenskih policistk in policistov, ki vsakodnevno zakonito in profesionalno opravljajo svoje naloge," je še dejala generalna direktorica policije.

V nadaljevanju je mag. Tatjana Bobnar odgovorila tudi na številna vprašanja novinarjev. Ob novinarskih vprašanjih, kaj je pisalo na odredbi, s katero je Knovs prišel v nadzor, je Bobnarjeva dejala, da je na tem dokumentu pisalo, da bodo izvedli nadzor na podlagi Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb, in sicer nad delom Uprave kriminalistične policije in Nacionalnega preiskovalnega urada. Vprašanja Knovsa so bila v nadaljevanju ustna, in so se nanašala med drugim na konkretne operativne predkazenske postopke, ki so bili v javnosti v zadnjem času večkrat izpostavljeni, nanašala so se tudi na vpoglede policistov o določenih poslancih, politikih itd., in sicer jih je zanimalo, kdo vse je upogledoval v določene evidence posameznih oseb. "Kot sem že dejala, na vsa ta vprašanja, ki ne izvirajo iz njihove zakonske pristojnosti, odgovorov oz. vpogleda v dokumentacijo niso prejeli, omogočili pa smo jim zakonit nadzor v okviru zakonskih pristojnosti."

Na vprašanje novinarjev, ali je bil nadzor namenjen tudi predkazenskemu postopku, ki ga policija vodi od marca 2018, je generalna direktorica policije pritrdila. Gre sicer za primer, ki je v preteklih dneh najbolj buril slovensko javnost, kjer preiskovalci NPU ne preiskujejo sumov nezakonitega financiranja političnih strank, ampak že od marca 2018 vodijo predkazenski postopek zaradi razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Ali bo preverjala morebitno nezakonito pregledovanje določenih evidenc s strani policistov, je Bobnarjeva odgovorila: "Slovenska policija redno vrši nadzor nad obdelavo in uporabo osebnih podatkov ljudi, ki jih na podlagi zakona vodimo v naših policijskih evidencah. Sami opravljamo ta nadzor, nadzor nad tem opravljata tudi Direktorat za policijske in druge varnostne naloge ter informacijski pooblaščenec. Vsako leto na to temo tudi usposabljamo policiste. Slovenska policija torej absolutno skrbi za zakonitost obdelave osebnih podatkov in v zvezi s tem vedno poskrbimo za ukrepanje ob kakršnih koli odstopanjih oz. odklonskih pojavih."

Na vprašanje, kakšna je zakonska podlaga policije, da lahko presoja, katere so pristojnosti Knovsa pri nadzoru na NPU, je Bobnarjeva odločno dejala: "Zakonska določba tega zakona je na srečo tako jasno zapisana, da je nam, ki smo nadzorovana služba, kot tudi nadzorovalcem popolnoma jasno, kakšne so njihove zakonske pristojnosti. In popolnoma jasno zakon piše, da so nadzorovani ukrepi varnostne službe prikriti preiskovalni ukrepi. Konkretno so našteti tudi členi iz Zakona o kazenskem postopku."

Bobnarjeva je v svoji izjavi še dodala: "V svoji 27-letni karieri sem doživela že marsikaj in nikoli nisem in ne bom pristala ali popustila pod nobenim pritiskom. Moje vodilo so izključno vrednote, v katere verjamem." Pri tem je še pojasnila, da policija sicer s politiki ne tvita oz. ne retvita njihovih izjav. Včerajšnji zapisi pa so v interesu resnice in pravice zahtevali, da se policija odzove in pojasni, da ne bo popustila nobenim pritiskom.

Policija bo tako kot do sedaj tudi v prihodnje obveščala javnost o svojem delu, saj je interes policije, da je javnost obveščena o varnostnih dogodkih, o predkazenskih postopkih, seveda v okviru zakonskih pristojnosti.

Povezane vsebine

Bobnarjeva bo zaradi zavajajočih in zlonamernih navedb podala prijavo zoper Mahniča zaradi napada na njeno čast in dobro ime ter integriteto (20. februar 2020)

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je skupaj s sodelavci omogočila nadzor Knovsa - odziv Policije (18. februar 2020)

Neutemeljeni napadi na policijo in vsiljevanje izmišljenih zgodb o njenem delu so del vsakokratnih dramatičnih razmer v politiki in daleč od dejanskega dela kriminalistov - odziv Policije (18. februar 2020)

Vsestransko preverjanje oseb iz političnih razlogov ni zakonsko ali kako drugače opredeljena naloga policije - odziv Policije (18. februar 2020)