Sorodne objave

 

V povezavi z nadzorom pooblaščene skupine parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) v Nacionalnem preiskovalnem uradu objavljamo odziv policije.

V policiji spoštujemo parlamentarni nadzor, pristojen za delo obveščevalnih in varnostnih služb, in komisiji v njenih nadzorih zagotavljamo vse potrebne podatke, v okviru, ki je določen z veljavno zakonodajo.

Pooblaščena skupina komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes, 18. februarja 2020, opravila nenapovedan nadzor nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada, ki je del Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, in nad delom Uprave kriminalistične policije.

Pooblaščeni skupini je najprej generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar pojasnila, da bo policija predstavila in dala na vpogled samo tiste podatke, do katerih so upravičeni na podlagi Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb. Kljub temu so člani pooblaščene skupine v nadzoru od generalne direktorice policije mag. Tatjane Bobnar zahtevali pojasnila o konkretnih operativnih zadevah, ki se niso nanašala na izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov in posredovanje podatkov o vpogledih v evidencah policije za določene konkretne fizične osebe – določene poslance oziroma politike – pri čemer Policija nima pravne podlage, da bi članom Knovs posredovala te podatke.

Pri tem je generalna direktorica policije poudarila, da za policijo ni nedotakljivih oseb in tako ni ne potrdila ne zanikala morebitnega vpogleda kateregakoli policista v evidence za določene osebe, morda tudi v času nadzora komisije, saj kot generalna direktorica policije ne more vedeti, ali v tem trenutku kateri od policistov zoper kogar koli izvaja katerikoli zakoniti policijski postopek, npr. prekrškovni, in pri tem seveda osebo preverja v evidencah. Člane pooblaščene skupine je večkrat jasno opozorila na njihovo zakonsko pristojnost, ki se nanaša izključno na zakonitost izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov. Zato jim na vprašanja, ki so se nanašala na operativno delo policije izven tega zakonsko določenega okvira, ni odgovorila, ne glede na to, da jo je podpredsednik komisije Žan Mahnič pozval, da naj pomisli na svojo prihodnost. Generalna direktorica policije jim je pojasnila, da jim podatkov, za katere niso pristojni, ne bo posredovala, pod grožnjami ali pritiski pa ne bo ne ona ne policija nikoli popustila.

Članom pooblaščene skupine smo tako še pojasnili, da lahko navedene podatke pridobijo preko drugih nadzornih institucij, ki v okviru svojih pristojnosti nadzirajo delo Policije na področju hranjenja, dostopanja in obdelovanja osebnih podatkov. Če pa razpolagajo s podatki o morebitnih zlorabah, sum izvršitve kaznivih dejanj naznanijo Posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva RS, ki je edini stvarno pristojen za preiskavo kaznivih dejanj, ki jih storijo uradne osebe Policije.

V okviru nadzora je pooblaščena skupina izvedla tudi nadzor na področju, za katerega je komisija pristojna, in ki smo jim ga omogočili, pri čemer pa člani komisije nepravilnosti niso ugotovili.

Policija bo svoje postopke vodila strokovno in zakonito in ne bo klonila pod pritiski kogarkoli. Pri tem bomo svoje delo opravili v skladu z načeli vladavine prava, visoko avtonomno, z absolutno, neomajno voljo do resnice in pravice, torej v skladu z vlogo, ki jo policija ima in mora imeti. Pričakujemo pa, da bodo tudi drugi organi ravnali enako.

Povezane vsebine

Bobnarjeva bo zaradi zavajajočih in zlonamernih navedb podala prijavo zoper Mahniča zaradi napada na njeno čast in dobro ime ter integriteto (20. februar 2020)

"Služimo ljudem, ne pa interesom politike!" - odziv Policije (19. februar 2020)

Neutemeljeni napadi na policijo in vsiljevanje izmišljenih zgodb o njenem delu so del vsakokratnih dramatičnih razmer v politiki in daleč od dejanskega dela kriminalistov - odziv Policije (18. februar 2020)

Vsestransko preverjanje oseb iz političnih razlogov ni zakonsko ali kako drugače opredeljena naloga policije - odziv Policije (18. februar 2020)