Sorodne objave

 

V povezavi z današnjim poročanjem dveh spletnih portalov, Požareporta in Nova24tv, objavljamo spodnji odziv Policije.

V policiji preiskujemo kazniva dejanja in njihove storilce, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, zato so vse informacije, ki so navedene v zgoraj omenjenih prispevkih, v celoti neresnične, žaljive in zlonamerne.

Vsestransko preverjanje oseb iz političnih razlogov ni zakonsko ali kako drugače opredeljena naloga policije. V policiji ne preiskujemo seznama politikov in njihovih sorodnikov na podlagi nekega naročila, v kriminalistični policiji ni zaupnikov, ki bi izvajali operativne naloge po naročilu kateregakoli politika in zbiranje uporabnih informacij ni naloga policije.

Ravnanje s podatki in dokumenti v policiji je sledljivo, na tem področju tudi redno izvajamo nadzore. Ne posredujemo depeš osebam, ki niso pristojne, da bi z njimi razpolagale. V tem okviru izpostavljamo, da so omenjene navedbe nastale zgolj zaradi osebne in strokovne diskreditacije mag. Matjaža Jerkiča, pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije, ter diskreditacije kriminalistične policije.

Magister Matjaž Jerkič je karierni policist, ki že 30 let odlično opravlja različna dela in naloge v kriminalistični policiji. V vseh teh letih je pridobil visoko strokovno znanje, ki ga uspešno prenaša v vsakodnevne poklicne dolžnosti. V svoji karieri se je kot strokovnjak uveljavil tako doma kot v tujini, zato zadnji dve leti opravlja dela in naloge pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi in kot tak uživa popolno zaupanje tako direktorja Uprave kriminalistične policije kakor tudi vodstva policije.

Vodstvo policije, z generalno direktorico policije mag. Tatjano Bobnar na čelu, skrbi za zakonito in avtonomno delo policije, na vsaka morebitna odklonska ravnanja znotraj policije pa ustrezno odreagira. Hkrati pa bo vedno zaščitilo integriteto policistov pred neupravičenimi napadi in nedopustnimi pritiski. Dodajamo še, da mag. Branko Japelj že več kot leto dni ne dela v Upravi kriminalistične policije, temveč opravlja naloge v Beogradu, kot ekspert v okviru twining projekta.

Zato bo slovenska policija ne glede na vse insinuacije, ki so motivirane iz takšnih ali drugačnih razlogov, svoje delo še naprej opravljala profesionalno, zakonito in visoko avtonomno. Na tem stojita vodstvo policije in policija kot inštitucija.

Povezane vsebine

Bobnarjeva bo zaradi zavajajočih in zlonamernih navedb podala prijavo zoper Mahniča zaradi napada na njeno čast in dobro ime ter integriteto (20. februar 2020)

"Služimo ljudem, ne pa interesom politike!" - odziv Policije (19. februar 2020)

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je skupaj s sodelavci omogočila nadzor Knovsa - odziv Policije (18. februar 2020)

Neutemeljeni napadi na policijo in vsiljevanje izmišljenih zgodb o njenem delu so del vsakokratnih dramatičnih razmer v politiki in daleč od dejanskega dela kriminalistov - odziv Policije (18. februar 2020)