Sorodne objave

 

Danes in jutri, 1. in 2. septembra 2021, poteka v Ljubljani mednarodna konferenca o pogrešanih osebah s posebnim poudarkom na pogrešanih otrocih. To področje je uvrščeno med prednostne naloge slovenskega predsedovanja. Srečanje poteka pod okriljem Mreže policijskih strokovnjakov za pogrešane osebe, ki deluje v okviru Delovne skupine za kazenski pregon Sveta EU, in v sodelovanju z Amber Alert Europe.

Skupinska1

Vodja Mreže policijskih strokovnjakov za pogrešane osebe in vodja Oddelka za krvne in seksualne delikte Damjan Miklič je v svojem nagovoru izpostavil: "V slovenski policiji smo veseli, da nam je uspelo organizirati zelo pomembno srečanje policijskih in drugih strokovnjakov iz 26 evropskih držav, ki se ukvarjajo s pogrešanimi osebami. Namen konference je podajanje novih znanj, izmenjava izkušenj in praks ter skupni pristop k obravnavi pogrešanih oseb, s čimer bomo povečali možnosti, da pogrešane osebe čim prej in varno vrnemo domov."

 MG 8138

Izjava Damjana Mikliča

Uvodoma je strokovnjake pozdravil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs in poudaril: "Iskanje in preiskovanje primerov pogrešanih oseb je zelo pomembno in zahtevno področje policijskega dela, zato smo ga uvrstili med prednostne naloge našega ministrstva in policije med predsedovanjem Svetu EU. Slovenska policija temu področju posveča veliko pozornosti, pri čemer gre v večini primerov za ljudi iz najbolj ranljivih skupin, kot so otroci in starejši ljudje s starostnimi boleznimi, ki še najbolj potrebujejo hitro in učinkovito pomoč."

 MG 8113

Izjava Aleša Hojsa

Slovenska policija želi predstaviti najboljše prakse policijskih strokovnjakov in različne nepolicijske vidike obravnave pogrešanj, tudi v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, kot je Amber Alert Europe. "Slovenija je ena najvarnejših držav v Evropi in to povsem upravičeno," je dejal Frank Hoen, ustanovitelj in predsednik organizacije Amber Alert Europe ter vodja Sekretariata Mreže policijskih strokovnjakov za pogrešane osebe (PEN – MP). "Slovenska policija je zgled na vseh področjih policijskega dela, vključno s pogrešanimi osebami. Slovenski policiji se zahvaljujem, da je skupaj z nami organizirala ta pomemben dogodek, in ji želim uspešno delo v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. Prepričan sem, da bo pri tem zelo uspešna."

 MG 8148

Izjava Franka Hoena

Pri pogrešitvi osebe je zelo pomemben takojšen odziv policistov ob prijavi njenega izginotja, razjasnitev dejanskega stanja in preiskava vseh možnih osebnih in drugih dejavnikov, zaradi katerih je oseba nenadoma in nepričakovano zapustila svoje življenjsko ali delovno okolje. Teh dejavnikov v večini primerov ne vidijo in ne prepoznajo niti najbližji svojci, prijatelji ali sodelavci. Gre za izjemno stresno situacijo, tako za pogrešanega kot tudi za njegove bližnje, kar še dodatno povečuje zahtevnost policijskega dela.

Zato bodo strokovnjaki na konferenci poleg aktualnih primerov obravnavali tudi orodja in sodobne pristope pri iskanju pogrešanih oseb, kot so uporaba dronov, psihološko profiliranje, zavarovanje materialnih sledi, vpliv spolne zlorabe na beg otrok in pomoč javnosti pri odkrivanju pogrešanih oseb.

Skupinska2

Namen mednarodne konference je prenos znanja in izkušenj, dolgoročni cilj pa ostaja skupni evropski pristop k obravnavi pogrešanih oseb in izboljševanje standardov dela na tem področju.

Poleg policijskih strokovnjakov iz več kot 20 evropskih držav na konferenci sodelujejo tudi predstavniki Interpola, Europola, Frontexa, Cepola, Bavarske policije ter policijskih akademij iz Zagreba in Spodnje Saške v Nemčiji. Prisotni so tudi predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva RS ter organizacij, kot so Tom telefon, Planinska zveza Slovenije, Unicef, Ključ, in tujih organizacij, kot sta Österreich findet euch in Locate International.

Wallpaper PEN 2021 4

Mreža policijskih strokovnjakov za pogrešane osebe (Police Expert Network on Missing Persons, PEN – MP) je prva in tudi edina mreža policijskih strokovnjakov na področju pogrešanih oseb v Evropi. Cilj mreže je združiti policijske strokovnjake v Evropi na področju pogrešanih oseb s poudarkom na najbolj ranljivih skupinah, kot so pogrešani otroci in starejše osebe.

Delovna skupina za kazenski pregon (Law Enforcement Working Party) je delovna skupina na področju pravosodja in notranjih zadev Sveta Evropske unije. Ukvarja se z vprašanji, povezanimi z zakonodajnimi dejavnostmi, pa tudi s čezmejnim policijskim delom in z njim povezanimi operativnimi zadevami, ter skrbi za krepitev sodelovanja med specializiranimi organi kazenskega pregona.

Amber Alert Europe je fundacija, ki pomaga pri iskanju pogrešanih otrok, tako da povezuje organe odkrivanja in pregona z drugimi policijskimi strokovnjaki in evropsko javnost. AmberR Alert Europe opozarja, da je vsak pogrešan otrok odveč, in želi zmanjšati število teh otrok v Evropi na nič. Amber Alert Europe združuje 42 uradnih organizacij, javnih organov in poslovnih subjektov iz 26 držav. Fundacija dejavno prispeva k razpravi o politiki obravnave pogrešanih otrok na ravni EU in nacionalni ravni. Amber Alert Europe tudi uradno vodi Mrežo policijskih strokovnjakov za pogrešane osebe (PEN – MP) in upravlja njen sekretariat. V okviru fundacije deluje tudi Delovna skupina Amber Alert. Amber Alert je nevtralna platforma, ki pri svojem delu izhaja iz znanstvenih spoznanj in strokovnega znanja. Vse dejavnosti izvaja ob spoštovanju zasebnosti pogrešanih oseb in upoštevanju zakonodaje o varstvu podatkov.