Sorodne objave

 

V Kranjski Gori smo 7. in 8. aprila 2022 sodelovali na že 20. strokovnem posvetu, namenjenem obravnavi otrok in mladostnikov, ki storijo protipravno ravnanje in so tudi sami žrtve kaznivega dejanja. Gre za tradicionalni strokovni posvet, ki ga v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev in Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi vsako leto organizira Center za izobraževanje v pravosodju (CIP).

Strokovni posvet je z uvodnim nagovorom odprla Barbara Javorac Završek, višja sodnica in direktorica Centra za izobraževanje v pravosodju, ki je predstavila pomen sodelovanja in skupnega izobraževanja vseh tistih, ki sodelujejo v predkazenskem in kazenskem postopku, v katerem je udeležen otrok oz. mladostnik.

IMG 0603

Posvet sta vodila vrhovna državna tožilka Barbara Jenkole Žigante in vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi Robert Tekavec.

S svojimi prispevki pa so sodelovali naslednji slovenski strokovnjaki:

  • dr. Marija Anderluh, dr. med., specialistka otroške in mladostniške psihiatrije, vodja Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike, Univerzitetni klinični center Ljubljana;
  • dr. Anja Andrejč, univ. dipl. psih., Center za socialno delo Pomurje – enota Ljutomer;
  • Anita Bregar, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Gorenjska – enota Jesenice;
  • dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psih., soustanovitelj društva Projekt Človek;
  • Primož Podbelšek, višji kriminalist specialist, Sektor kriminalistične policije, Policijska uprava Ljubljana;
  • dr. Bernarda Dobnik Renko, spec. klin. psih., Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana;
  • Nataša Valentič Kuštra, višja državna tožilka, Okrožno državno tožilstvo v Kopru;
  • Sašo Kronegger, socialni pedagog;
  • Jerica Lipec, vodja Sektorja za tretma, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje;
  • izr. prof. dr. Vesna Vuk Godina, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

 

IMG 0616

Strokovnega posveta se je udeležilo 170 udeležencev iz vrst policije, sodstva in tožilstva, zanimanja pa je bilo še precej več.

Letošnja tema je bila posvečena otrokom in mladoletnikom, ki v kazenskih postopkih nastopajo v različnih vlogah. Lahko so žrtve, priče ali pa tudi storilci protipravnih ravnanj. Vse bolj se zavedamo pomena dela z otroki in mladostniki, ki zaidejo v težave in so tudi sami žrtve kaznivega dejanja. V odraščanju taki otroci ne dobijo ustrezne vzgoje in podpore staršev, kar vpliva na njihov psihosocialni razvoj ter na njihovo ravnanje v času mladostništva in kasneje v odraslosti. Tovrstni posveti so zato izrednega pomena, saj je razumevanje razvoja otroka oz. mladostnika predpogoj za učinkovito pomoč.