Sorodne objave

 

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006), tretjega odstavka 3. člena in 6. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 78/2007)

Policijska akademija razpisuje izvedbo

Osnovnega strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva


ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:

Osnovno strokovno usposabljanje se bo začelo v ponedeljek, 10. 3. 2008, v Policijski akademiji na Rocenski 56, 1211 Ljubljana - Šmartno.

Usposabljanje traja 12 tednov (370 ur).


VKLJUČITEV V USPOSABLJANJE:

V osnovno strokovno usposabljanje občinskih redarjev se lahko vključi vodja občinskega ali medobčinskega redarstva, pripravnik za občinskega redarja in občinski redarji iz 34. člena Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju kandidati). Prijavo kandidata na osnovno strokovno usposabljanje vloži odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, skladno z 6. členom Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 78/2007).


POGOJI ZA VKLJUČITEV:

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami),
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
  • na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/1998) s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja občinskih redarjev.


NAČIN PRIJAVE:

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Pošlje naj jo naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar".


PRIJAVA MORA ZAJEMATI:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon in e-naslov),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, naslov, telefon in e-naslov) in
  • izjavo odgovorne osebe prijavitelja o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe kandidata.


Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite pri ge. Slavici Gostiša, policijski inšpektorici (telefon: 01/ 514 71 03).

Prijave je treba vložiti najkasneje do 8. 2. 2008. O izbiri bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na usposabljanje v začetku marca 2008. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

Po uspešnem zaključku usposabljanja bodo kandidati lahko opravljali preizkus znanja. Preizkusi znanja bodo potekali predvidoma v juniju in juliju 2008.