Sorodne objave

CEPOL's national unit 14. oktober 2009
 

Predstavniki slovenske policije so 16. in 17. junija 2008 v Piranu predali predsedovanje Upravnemu svetu Evropske policijske akademije (CEPOL).

Predaje so se poleg predstavnikov slovenske Policijske akademije udeležili še direktor CEPOL-a Ulf Goransson in predstavniki sekretariata CEPOL-a ter predstavniki dveh naslednjih predsedujočih držav, Francije in Češke.

Mag. Nevenka Tomovič, predsedujoča Upravnemu svetu CEPOL-a, je povzela opravljeno delo v mandatu slovenskega predsedovanja. Povedno drugače: izpolnili smo vse zastavljene cilje. Dodala je še, da smo vzpodbudili aktivnejše sodelovanje držav članic tudi ob oceni opravljenega dela v preteklem letu, vzpostavili proces evalvacije usposabljanj, prispevali pri oblikovanju nove e-platforme, sodelovali smo na konferenci CEPOL/AGIS izmenjave in na konferenci Kriminaliteta in policijsko delo v 21. stoletju pred začetkom francoskega predsedovanja ter predstavili delo CEPOL-a na delovni skupini terorizem.

080617 Cepol

Drugi in tretji z leve (stojita) sta Emile Perez in Ulf Goransson; v sredini sedi mag. Nevenka Tomovič


Emile Perez, direktor Direktorata za izobraževanje v francoski policiji in prihodnji predsedujoči Upravnemu svetu, je pohvalil slovensko predsedovanje kot zelo uspešno in kot tisto, ki je odkrito in učinkovito načenjalo prave teme. Zavezal se je, da bo Francija nadaljevala naše delo, predvsem prizadevanja za bolj učinkovito delo sekretariata in celotne mreže, nadaljevala začeto na področju sodelovanja z zahodnim Balkanom in Rusko federacijo, spodbujala izvajanje skupnih programov in se odzivala na potrebe po usposabljanjih, kar bo pomagalo Češki, da oblikuje program dela CEPOL v prihodnje.

Predaja predsedovanja je potekala v sproščenem in prijateljskem vzdušju. Na koncu sta si predsedujoča Upravnemu svetu izmenjala simbolična darila.