Sorodne objave

CEPOL's national unit 14. oktober 2009
 

Upravni svet Evropske policijske akademije (CEPOL) je na zasedanju med 19. in 21. majem 2008 na Bledu obravnaval poročilo o delu v letu 2007 in podal oceno opravljenega dela.

Zasedanja se je poleg mag. Nevenke Tomovič kot predsedujoče Upravnemu svetu CEPOL-a in njenih sodelavcev iz Policijske akademije udeležilo 76 predstavnikov evropskih policijskih izobraževalnih institucij držav članic in pridruženih članic, predstavnika Evropske komisije in vodja Združenja evropskih policijskih akademij.

IMG 0794

Mag. Nevenka Tomovič, ki je z delom Upravnega sveta zadovoljna, je ob tej priložnosti povedala naslednje: "Med našim predsedovanjem sta bila sprejeta osnutek proračuna in program dela za leto 2009. Prav tako smo v skladu s prednostnimi nalogami slovenskega predsedovanja organizirali konferenco o policijskem sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja z državami Zahodnega Balkana, se pogajali z Rusko federacijo o nadaljnjem sodelovanju in na našo pobudo sprejeli nekaj dokumentov, ki bodo zaznamovali delo CEPOL-a v prihodnje. Skratka, naredili smo vse, kar smo si zadali." Dodala je še, da bodo uveljavljanje slovenske pobude o pretoku znanja kot pete svoboščine nadaljevale tudi druge predsedujoče države.

Sprejeti dokumenti so predvsem vizija in poslanstvo CEPOL-a, strategija na področju učenja oz. razumevanje, doživljanje in izvajanje učenja v CEPOL-u in vizija na področju e-učenja, sprejeta pa je bila tudi politika delovanja CEPOL-a na področju odnosov z državami nečlanicami in z zunanjimi institucijami, pa tudi z zasebnim sektorjem.

P1010020

mag. Nevenka Tomovič, predsedujoče Upravnemu svetu CEPOL-a, in Ulf Goransson, direktor CEPOL-a


Postopek poročanja o delu je precej zapleten in natančno določa pripravo zaključnega računa in poročila o opravljenem delu, pri čemer imata ključni vlogi predvsem Upravni svet in direktor. Direktor mora namreč najkasneje do 1. julija tekočega leta končno poročilo o delu v prejšnjem letu skupaj z mnenjem Upravnega sveta poslati Evropski komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu parlamentu in Svetu EU.

Letno poročilo o delu CEPOL-a v letu 2007, ki je bilo na tem zasedanju obravnavano prvič, dokončno pa bo sprejeto pod predsedovanjem Francije, kaže, da je bilo opravljenega veliko dela: organiziranih je bilo 85 različnih oblik usposabljanj, ki se jih je udeležilo 1900 uslužbencev policije iz vseh držav članic (ali 550 več kot leta 2006) in na katerih je sodelovalo okoli 700 izvajalcev. Ocena opravljenega dela kaže na visoko stopnjo zadovoljstva udeležencev z usposabljanji.

Nad rezultati dela je zadovoljen tudi direktor CEPOL-a Ulf Goeransson: "Z uspehi sem zelo zadovoljen, tudi s tistimi manj vidnimi. Pohvaliti moram delo Sekretariata in Upravnega sveta, ki se od lanskega leta trudita, da bi odpravila začetne težave CEPOL-a kot evropske agencije."

Na tokratnem drugem zasedanju, odkar Slovenija predseduje Svetu EU, sicer pa že dvanajstim zapored, je v skladu z dnevnim redom Upravni svet obravnaval tudi dokument Evropske komisije Evropske agencije - kako naprej, na podlagi katerega naj bi se ocenjevalo delo številnih agencij, med njimi tudi CEPOL-a, in po potrebi določilo skupne standarde za njihovo delovanje. Poenostavili naj bi se tudi administrativni postopki, in sicer tam, kjer je to mogoče in kjer ti postopki po nepotrebnem obremenjujejo delovanje predvsem manjših agencij.

Na koncu zasedanja je svoje prednostne naloge predstavila Francija, ki bo naslednja predsedujoča država.

IMG 0763

Vsi udeleženci zasedanja