Sorodne objave

 

Policija že več let izvaja aktivnosti za uspešno odkrivanje in preprečevanje kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije ter za zagotovitev primerne oskrbe žrtev teh kaznivih dejanj.

V letu 2003 je Uprava kriminalistične policije pričela z usposabljanjem kriminalistov, od leta 2005 pa se izvaja tudi usposabljanje policistov, ki se pri opravljanju nalog lahko srečajo tudi z žrtvami trgovine z ljudmi in prostitucije. Usposabljanj se je udeležilo že preko 800 policistov. V izvajanje programov usposabljanja so vključeni tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki izvajajo programe oskrbe žrtev trgovine z ljudmi. Te aktivnosti imajo za posledico večje zaznavanje tovrstnih kaznivih dejanj ter kvalitetnejše zbiranje in zavarovanje dokazov ter predvsem kvalitetnejše delo z žrtvami trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije.


tisk-trgovinaZljudmi1


V prvih enajstih mesecih v letu 2006 je policija obravnavala 3 kazniva dejanja trgovine z ljudmi po 387/a. členu Kazenskega zakonika, od katerih eno kaznivo dejanje izpolnjuje kriterije organizirane kriminalitete. Obravnavala je tudi 17 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije po členu 185 Kazenskega zakonika, od katerih 8 kaznivih dejanj izpolnjuje kriterije organizirane kriminalitete. V okviru preiskovanj navedenih kaznivih dejanj je bilo zaznanih 20 oškodovank kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in 9 oškodovank trgovine z ljudmi. 20 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije je izvrševalo 11 osumljencev ter 9 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi 9 osumljencev.

Zaznane so bile tudi nekatere nove oblike izvrševanja teh kaznivih dejanj. Poleg že zaznanega načina spolnega izkoriščanja je bila zaznana tudi izvršitvena oblika izkoriščanja dela, z vabljenjem oškodovank v Slovenijo s pretvezo obljubljene zaposlitve, v nadaljevanju pa so te osebe prisiljene v izvrševanje kaznivih dejanj. Ugotovljeno je bilo, da žrtve trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije ne izvirajo samo iz držav izven EU (Ukrajina, Moldavija, Romunija, Bolgarija, Dominikanska Republika, Kolumbija, ... ). Prav preiskava, ki so jo vodili kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto kaže, da so žrtve trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije tudi državljanke članic EU (Slovaška).

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj so dne 10.12.2006 podali na Okrožno državno tožitstvo v Kranju kazensko ovadbo zoper 49-letnega Kranjčana in 72-letno Kranjčanko, ker ju utemeljeno sumijo storitve dveh kaznivih dejanj zlorabe prostitucije po členu 185/II KZ in trgovine z Ijudmi po členu 387/a KZ.

Kriminalisti so pridobili informacije, da navedena v enem od gostinskih lokalov na območju Kranja omogočata gostom, da proti plačilu koristijo spolne storitve deklet - tujk, državljank Kolumbije in Moldavije, ki so bile v lokalu zaposlene kot plesalke erotičnih plesov in da jim z odvzemom potnih listin omejujeta gibanje. Na podlagi tega so pridobili od Okrožnega državnega tožilstva v Kranju odredbo za izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov in jih več mesecev tudi izvajali.

Z izvajanjem klasičnih in prikritih preiskovalnih ukrepov so zbrali dovolj dokazov za utemeljitev suma, da navedena izvršujeta zgoraj navedena kazniva dejanja. V času od julija letošnjega leta sta v Kranj pripeljala najmanj 7 tujk iz Kolumbije in Moldavije ter jih v lokalu zaposlila kot plesalke erotičnih plesov. Poleg izvajanja erotičnih plesov so tujke nudile tudi plačljive spolne usluge gostom. Za to je skrbela predvsem osumljenka, ki je gostom zaračunavala poleg ostalih uslug, kot so erotični plesi in druženje plesalk z gosti pri mizah oziroma v separejih, tudi nakupe "spolnih storitev". Te storitve so nudile gostom na gostovo ali osumljenčevo zahtevo. Za take usluge oziroma druženje z dekleti v sobah za eno uro je bilo potrebno odšteti 20.000 SIT.

Osumljenec je tujim državljankam takoj po prihodu v Slovenijo odvzel potne listine in jim izročil samo fotokopijo biografske strani. S tem jim je onemogočil prosto gibanje in na tak način vzpostavil nadzor nad njimi ter jim onemogočil, da bi si lahko izbrale drugega delodajalca ali pa se odločile za povratek v domovino.

V noči na 9. 12. 2006 je bila osumljencema odvzeta prostost, naslednjega dne v dopoldanskih urah, pa sta bila privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, ki je po zaslišanju zoper oba odredil pripor.

Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto je dne 19.10.2006 odvzel prostost štirim osebam (28 letni državljanki Slovenije, 23 letnemu državljanu Slovaške in še enemu 23 letnem državljanu Slovaške ter 23 letnemu državljanu Slovenije), ki so utemeljeno osumljene, da so kot člani mednarodne hudodelske združbe izkoriščali in prisiljevali v prostitucijo več državljank Republike Slovaške. Hudodelsko združbo je vodil slovenski državljan, ki je z državljanko Republike Slovaške na Slovaškem iskal dekleta in jih pod pretvezo, da bodo v Sloveniji delale kot varuške ali kot natakarice v lokalih, pripeljal v Slovenijo. Takoj po prihodu v Slovenijo jih je skupaj s svojimi pomočniki nastanil v hotelih, bungalovih ali gostilnah s prenočitvenimi zmogljivostmi in jih prisiljeval, da so se proti svoji volji ukvarjale s prostitucijo. Šest državljank Slovaške je imela hudodelska združba ves čas pod nadzorom, saj je vsako izmed njih "varoval" in nadziral moški, ki je pobiral denar in ga izročal vodji hudodelske združbe. Stranke so morale za opravljeno uslugo plačevati med 12.000 in 15.000 SIT, dnevno pa so morale sprejeti tudi do 18 strank.

Pri preiskovanju in dokazovanju kaznivih dejanj so bili uporabljeni prikriti preiskovalni ukrepi, saj je šlo za zelo homogeno kriminalno združb, katere člani so imeli natančno razdeljene vloge. Kriminalna združba je delovala, poleg območja PU Novo mesto, tudi na območju PU Koper, Nova Gorica, Ljubljana in Maribor.

Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novem mestu je Sektor kriminalistične policije PU Novo mesto podal dne 21.10.2006 kazensko ovadbo zoper 9 oseb zaradi utemeljenega suma storitve 12 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije po II.odstavku 185.člena KZ in kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 387/a. členu KZ. Istemu tožilstvu smo podali tudi pobudo za začasno zavarovanje protipravne premoženjske koristi, saj je združba od meseca marca pa do prijetja pridobila veliko protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 8 mio. SIT.

Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo iz Novega mesta, pri izvajanju kriminalistične preiskave pa so sodelovali kriminalisti Sektorjev kriminalistične policije Policijskih uprav Koper, Ljubljana, Nova Gorica, Celje in Maribor.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so 3 osebe (vse razen 23 letnega drž. Slovenije) privedli preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novem mestu. Zoper vse privedene osebe je preiskovalni sodnik odredil pripor. Za preostale osebe potekajo aktivnosti za prijetje, v katerih pa sodelujejo tudi policijski organi Republike Slovaške. Za žrtve kaznivega dejanja je poskrbela specializirana nevladna organizacija.

Na podlagi opravljenega dela ocenjujemo, da sta tako policija kot državno tožilstvo vložila v preiskovanje in dokazovanje zgoraj navedenih kaznivih dejanj veliko dela in truda in s tem pripomogla, da se preneha z grobim kršenjem človekovih pravic.


tisk-trgovinaZljudmi2