Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje je 5. junija 2009 organiziral izobraževanje za sodnike upravnega in vrhovnega sodišča, ki so v okviru tega obiskali tudi Center za tujce v Velikem Otoku pri Postojni.

Sodniki se pri svojem delu srečujejo tudi s tujci, ki so v postopku odstranitve ali postopku pridobivanja mednarodne zaščite in izkoriščajo zakonsko možnost uporabe vseh pravnih sredstev, ki so jim na razpolago. Obisk Centra za tujce je bil zato dobra priložnost, da se sodniki seznanijo z delom in nalogami centra, zagotavljanjem pravic tujcem, postopki nastanitve in odstranitve ter se osebno prepričajo o bivalnih pogojih, ki jih imajo tujci v času bivanja oz. omejitve gibanja v Centru za tujce.

100 8688

 Udeleženci obiska so z zanimanjem spremljali predstavitev in aktivno sodelovali v pogovoru in razpravi. 

100 8690