Center za tujce sodeluje:

 • znotraj policije

   

 • z drugimi državnimi organi, kot so:

  • Ministrstvo za notranje zadeve - Sektor za azil (nastanitev in obravnava prosilcev za mednarodno zaščito)
  • Ministrstvo za zunanje zadeve - veleposlaništva Republike Slovenije v tujini (pridobivanje dokumentov za tujce)
  • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, centri za socialno delo (določitev skrbnikov za mladoletnike)
  • Ministrstvo za zdravje (zdravstvena oskrba tujcev)
  • Ministrstvo za šolstvo (izobraževanje mladoletnikov)
  • Urad varuha človekovih pravic (nadzorstvo glede spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin tujcev v postopku nastanitve v centru in prisilne odstranitve)
 • mednarodno sodelovanje:  

  • z veleposlaništvi tujih držav s sedežem v Sloveniji
  • z veleposlaništvi tujih držav s sedežem v tretji državi, akreditirani za Slovenijo
  • s centri za tujce v drugih državah
  • s tujimi policijskimi enotami, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem tujcev
  • Agencija FRONTEX


Institucije, ki spremljajo delo Centra za tujce: