V Centru za tujce je zaposlenih 58 delavcev, od tega 41 ali 70,7 % uniformiranih delavcev policije ter 17 drugih delavcev policije.


Uniformirani delavci so policisti, policijski inšpektorji in višji policijski inšpektorji.

Policisti opravljajo naloge varovanja objekta in oseb v Centru za tujce, izvajajo postopke odstranitve tujcev iz države, opravljajo prevoze in spremstva tujcev do državne meje in v tujino. Policijski inšpektorji vodijo postopke odstranitve, opravljajo neposredne razgovore s tujci, ugotavljajo identiteto tujcev in pridobivajo ustrezne dokumente, vodijo upravne postopke, sodelujejo z drugimi službami policije, idr. Višji policijski inšpektorji opravljajo najzahtevnejše naloge z delovnega področja, sodelujejo z diplomatskimi predstavništvi v Republiki Sloveniji in tujini, mednarodnimi organizacijami, institucijami na območju EU, ki se ukvarjajo s problematiko nedovoljenih migracij, sorodnimi institucijami v tujini, izvajajo analize, pripravljajo predloge za normativne akte idr.


Drugi delavci policije so zdravstveni tehniki, socialni delavci, administratorji in delavci, ki skrbijo za logistiko.

Zdravstveni delavci usmerjajo in kontrolirajo delo osebja pri izvajanju sanitarno-zdravstvenih ukrepov. Skrbijo za zagotavljanje pravice tujcem do zdravstvenega varstva. Sodelujejo z drugimi strokovnimi službami s svojega delovnega področja. Socialni delavci organizirajo nastanitev tujcev in skrbijo zanje med nastanitvijo v centru, opravljajo razgovore s tujci in zagotavljajo ustrezno pomoč, organizirajo varstvo in izobraževanje otrok ter športnorekreativne in kulturne dejavnosti, sodelujejo z nevladnimi organizacijami. Izvajajo psiho-socialno pripravo tujca na odstranitev. Posebej skrbijo za zagotavljanje pravic mladoletnim tujcem brez spremstva. Administratorji skrbijo za nemoteno administrativno-tehnično poslovanje centra. Logistika predstavlja pomemben del, saj zagotavlja materialno-tehnične pogoje za delo in bivanje tujcev, skrbi za oskrbo tujcev, pripravlja stroškovnike za tujce idr.