Center za tujce je v letu 2023 iz Republike Slovenije s spremstvom vrnil v matične države 11 tujcev, in sicer v Pakistan, Maroko, Alžirijo, Gruzijo Bosno in Hercegovino in Srbijo.

Direktiva o vračanju (Direktiva 2008/115/ES) državam članicam EU nalaga obvezno oblikovanje oziroma zagotovitev učinkovitega sistema za spremljanje prisilnega vračanja, ki je v Republiki Sloveniji implementiran v 69. členu Zakona o tujcih. Spremljanje oziroma monitoring lahko izvaja nevladna organizacija ali druga neodvisna institucija.

Monitoring vračanja tujcev opravlja Slovenska karitas na podlagi sklenjene pogodbe. Slovenska karitas je v vseh spremljanih primerih vračanja v letu 2023 v svojih poročilih potrdila strokovnost, zakonitost in korektnost postopka policistov v času izvajanja spremstva. Podala je tudi ugotovitev, da dostojanstvo in pravice vrnjenih oseb v fazi vračanja niso bile kršene.