V petek, 1. julija 2011, se bo začela uporabljati nova prometna zakonodaja, ki jo bodo pri nadzoru cestnega prometa uporabljali tudi policisti. Da bi bil prehod na nove zakonske določbe občanom čim bolj prijazen, predstavljamo nekatere bistvene novosti.

Konec leta 2010 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel štiri nove zakone s področja prometne varnosti, in sicer:

 

Zakoni prinašajo nekatere pomembne novosti, ki jih najdete v kratki predstavitvi:

 Nova prometna zakonodaja  

Čeprav je nosilec nove prometne zakonodaje Ministrstvo za promet Republike Slovenije, ki je tudi pristojno za tolmačenje vseh štirih zakonov, pa se bodo občani ob kršitvah najprej srečali s policisti. Da bi bil prehod na nove zakonske določbe občanom čim bolj prijazen, bomo zato dan pred nastopom nove prometne zakonodaje, 30. junija, policisti na začasno postavljenih informacijskih točkah udeležencem v cestnem prometu na razumljiv način pojasnjevali tako pristojnosti policije kot tudi spremembe, ki se bodo kršiteljev neposredno dotaknile.

Na informacijski točki v Ljubljani bo policiste, ki bodo skupaj s predstavniki Javne agencije RS za varnost prometa in predstavniki ljubljanskega mestnega redarstva svetovali občanom, obiskal tudi generalni direktor policije Janko Goršek.

Ob tej priložnosti bo v četrtek, 30. junija, na informacijski točki pred Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije na Štefanovi 2 v Ljubljani ob 15.00 predstavnik Sektorja prometne policije v Generalni policijski upravi podal tudi izjavo za medije.

 

Spoštovani predstavniki medijev, vljudno vabljeni!