S 13. avgustom 2010 bo v Italiji začel veljati novi zakon o varnosti cestnega prometa, ki določa ostrejše kazni za prometne prekrške.

Dne 13. 8. 2010 začne veljati novi zakon o varnosti cestnega prometa v Italiji (Legge 29 luglio 2010, n. 120, ki je bil objavljen v uradnem listu št. 175, z dne 29. 7. 2010).

Zakon določa ostrejše kazni za prometne prekrške. Navajamo nekaj primerov sprememb glede na prejšnje predpise:

  • v primeru vožnje pod vplivom alkohola (nad 0,5 in do 0,8 g/l) se plača globa od 500 € do 2.000 €, sledi prepoved vožnje od 3 do 6 mesecev,
  • v primeru vožnje pod vplivom alkohola (nad 1,5 g/l) se plača globa od 1,500 € do 6.000 €, sledi kazen zapora od 6 mesecev do 1 leta in prepoved vožnje za 2 leti,
  • v primeru povzročitve prometne nesreče pod vplivom alkohola se predvidene kazni podvojijo, sledi zaplemba vozila za 180 dni, v primeru, da ima povzročitelj več kot 1,5 g/l alkohola v krvi, se odvzame vozniško dovoljenje,
  • voznikom, mlajšim od 21 let, in voznikom v prvih treh letih od pridobitve vozniškega dovoljenja B kategorije je prepovedano uživanje alkohola,
  • voznikom, ki opravljajo prevoz blaga, oseb ali katerih skupna masa vozila s tovorom presega 3,5 t, voznikom vozil s priklopniki, katerih skupna masa presega 3,5 t, ali voznikom avtobusa in drugih vozil, ki imajo poleg voznikovega še vsaj 8 sedežev, je prav tako prepovedano uživanje alkohola (v primeru, da imajo te osebe več kot 1,5 g/l alkohola v krvi, se jim odvzame vozniško dovoljenje),
  • osebe, ki kršijo prepovedi iz zgornjih dveh alinej, so kaznovane z globo od 155 € do 624 € (od 0 do 0,5 g/l), v primeru, da povzročijo prometno nesrečo, se kazen podvoji,
  • za prekoračitev hitrosti za več kot 40 km/h, a manj od 60 km/h od dovoljene, se plača globa v višini od 500 € do 2.000 €,
  • za prekoračitev hitrosti za več kot 60 km/h od dovoljene se plača globa od 779 € do 3.119 €,
  • za ustavljanje na postajah javnega prometa, parkiriščih za invalide, ob klančinah ali pasovih za javni promet se plača globa od 78 € do 311 € za osebne avtomobile in motorje ter od 38 € do 155 € za kolesa z motorjem in ''minicar''.


Novi zakon v 37. členu prav tako uvaja spremembe glede plačila glob v zvezi s prometnimi prekrški voznikov tovornih vozil (tudi za tista, ki so registrirana v tujini). V skladu z dosedanjimi določbami in sprejetimi spremembami lahko voznik vozila, registriranega v tujini, ki stori prekršek, za katerega je po tem zakonu določena globa, takoj plača globo na mestu prekrška v zmanjšanem obsegu (najnižji znesek, ki ga določa zakon za storjeni prekršek). V nasprotnem primeru mora policistu plačati varščino, ki za voznike vozil, registriranih v drugi državi članici EU ali Evropskega gospodarskega prostora, znaša najnižji znesek, ki ga določa zakon za storjeni prekršek (sledi pritožbeni postopek). V primeru, da ne plača varščine, se odredi začasni zaseg tovornjaka do izpolnitve obveznosti plačila varščine, vendar za največ 60 dni. V tem času se vozilo skladišči na stroške storilca prekrška.