Jutri, 1. julija 2011, se bo začela uporabljati nova prometna zakonodaja, ki jo bodo pri nadzoru cestnega prometa uporabljali tudi policisti. Da bi bil prehod na nove določbe občanom prijaznejši, smo policisti danes udeležence v cestnem prometu po vsej Sloveniji opozarjali na novosti.

IMG 8703

 Zvočni posnetek Boštjana Smoleja (mp3) 


Kot je v današnji izjavi poudaril predstavnik Sektorja prometne policije v Generalni policijski upravi Boštjan Smolej, želimo s takšnimi aktivnostmi občanom približati novo zakonodajo. "Ne glede na to, da je nosilec nove prometne zakonodaje Ministrstvo za promet Republike Slovenije, ki je tudi pristojno za tolmačenje vseh novosti, smo se na policiji odločili, da občane in javnost seznanimo z načinom in nekaterimi novostmi ob izvajanju nove zakonodaje v prihodnje, predvsem zaradi tega, ker se bodo ob morebitnih kršitvah prometnih predpisov najprej in največkrat srečali ravno s policisti. Da bi bil prehod na nove zakonske določbe čim bolj prijazen, bomo zato udeležencem v cestnem prometu poskušali na razumljiv način pojasniti pristojnosti policije kot tudi spremembe, ki se bodo kršiteljev neposredno dotaknile."

IMG 8686

Kot je še dodal Smolej, se za policijo taktika in metodika dela ne spreminjata. "Vozniki bodo deležni popolnoma enake obravnave kot prej, res pa je, da bodo na začetku tudi policisti bolj 'prijazni', predvsem pri tistih kršitvah, ko je policistu dana možnost, da kršitelju izreče le opozorilo. Seveda pa smo tu vezani na zakonodajo, ki jasno določa, kdaj lahko policist izreče le opozorilo in kdaj ne."

NovoMesto

V Novem mestu so imeli policisti veliko dela, z veseljem pa so odgovarjali tudi na vprašanja o cestnoprometnih pravilih.

MurskaSobota

Murskosoboške policiste pa so obiskali tudi otroci.


Danes so bili pri predstavitvi novosti prometne zakonodaje aktivni policisti po vsej Sloveniji, ki so med rednim delom udeležence v cestnem prometu opozarjali na prihajajoče spremembe in jim svetovali, naj vozijo previdno. Na začasno postavljenih informacijskih točkah pa so intenzivno odgovarjali tudi na vprašanja glede novih pristojnosti in pooblastil policije.

Koper

V Kopru je bilo veliko zanimanja tudi s strani medijev (Foto: Danijel Cek).

Celje

V Celju so pripravili informacijsko točko na enem od bližnjih avtopoligonov.

NovaGorica

Veliko dela so imeli tudi policisti Policijske uprave Nova Gorica.


Policistom so se danes na informaijskih točkah po vsej Sloveniji pridružili tudi predstavniki Javne agencije RS za varnost prometa, v Ljubljani pa tudi predstavniki ljubljanskega mestnega redarstva.

IMG 8689

Na nekaterih informacijskih točkah so bili aktivni tudi predstavniki Javne agencije RS za varnost prometa ...

IMG 8684


Skupaj smo tako svetovali občanom in odgovarjali na njihova številna vprašanja. Za lažje razumevanje nove prometne zakonodaje so na agenciji za varnost prometa pripravili tudi zloženko.

zakon omejujeZakon omejuje, da varuje 


Konec leta 2010 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel štiri nove zakone s področja prometne varnosti, in sicer:


Temeljni cilji nove prometne zakonodaje so:

  • zmanjšanje števila smrtnih prometnih nesreč in števila telesno poškodovanih v prometnih nesrečah,
  • povečati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, zlasti najšibkejših ,
  • s predvidenim rehabilitacijskim programom vplivati na spremembo odnosa do cestnega prometa in
  • takojšnja izločitev najhujših kršiteljev iz prometa in njihova hitra nadaljnja obravnava.


"Ker lahko za večjo varnost v cestnem prometu poskrbimo le skupaj, policisti pozivamo vse udeležence, naj spoštujejo cestnoprometna pravila, naj vozijo po predpisih, svojo vožnjo pa venomer prilagodijo razmeram na cesti. Predvsem pa naj vozijo strpno in previdno ter s spoštovanjem do ostalih udeležencev v cestnem prometu, saj bomo tako ohranili marsikatero dragoceno življenje," je še dodal Smolej.


Preventivni nasveti za večjo varnost v cestnem prometu