Sorodne objave

 

Predstavniki policije, tožilstva in nevladnih organizacij sodelujočih držav so se zbrali v Sofiji v Bolgariji ter se 23. in 24. novembra 2011 pretežno ukvarjali s specifičnim področjem kriminalitete, tj. trgovino z ljudmi (THB). Delavnico je uradno odprl predstavnik MNZ RS, Sandi Čurin, barve slovenske policije pa je zastopal Tomaž Peršolja, vodja Oddelka za kriminalne združbe v Sektorju za organizirano kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije.

Prvi dan je bil namenjen predstavitvam nacionalnih delegacij, drugi dan pa je potekalo interaktivno delo v skupinah.

Projekt "Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin (JIT) za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi – JIT THB" se bo nadaljeval v letu 2012, ko se bodo udeleženci na četrti delavnici še podrobneje seznanili s problematiko trgovine z ljudmi in se usmerili v operativna vprašanja uporabe skupnih preiskovalnih skupin v boju proti tovrstnemu kriminalu.