Sorodne objave

Kakovost in akreditacija 28. september 2020
Oddelek za daktiloskopijo 25. september 2020
 

Ustrezno strokovno delovanje laboratorija zagotavljamo tudi z izmenjavo znanj, izkušenj ter dobrih praks v okviru projektov in različnih oblik mednarodnega sodelovanja, v katerih NFL aktivno deluje. Z izvajanjem projektov širimo in nadgrajujemo strokovno znanje ter zagotavljamo znatna sredstva za nadgradnjo infrastrukture, tj. opreme, ki ustreza najnovejšim znanstvenim in tehnološkim kriterijem.