Sorodne objave

Kakovost in akreditacija 28. september 2020
Oddelek za daktiloskopijo 25. september 2020
 

Generalni direktor policije dr. Anton Olaj in minister za notranje zadeve Aleš Hojs sta se danes, 15. aprila 2022, na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL) na Generalni policijski upravi seznanila z novim sistemom za avtomatsko primerjavo prstnih odtisov (AFIS).

20220415 094034

Zaposleni na NFL, med njimi direktor laboratorija Gorazd Pezdir, vodja Oddelka za daktiloskopijo dr. Matej Trapečar in dr. Saša Vrhovec Hartman, med predstavitvijo novega sistema 

Ker zaradi starosti ni bila možna nadgradnja dosedanjega sistema AFIS, je bila nujna nabava novega sistema. Novi sistem AFIS vključuje delovne postaje za preiskavo prstnih odtisov in prstnih sledi ter elektronski in mobilni odvzem prstnih odtisov. Sistem ima sodoben algoritem, ki omogoča kakovostnejše preiskave in več vmesnikov za mednarodno izmenjavo daktiloskopskih podatkov. Prav tako ima zaledne sisteme za povezavo z drugimi bazami in metodo ACE-V, ki omogoča znanstveni in celostni pristop pri primerjavah prstnih odtisov in sledi.

20220415 090803

Računalniško podprt sistem za preiskovanje in identifikacijo prstnih odtisov omogoča tudi mednarodno izmenjavo daktiloskopskih podatkov

Med osnovnimi nalogami NFL je preiskovanje dokaznega materiala oziroma predmetov iz krajev kaznivih dejanj (KD). Na predmetih se iščejo tudi prstne sledi in sledi dlani, ki se vnašajo v sistem AFIS (računalniško podprt sistem za preiskovanje in identifikacijo prstnih odtisov) z namenom daktiloskopske primerjave. V sistem AFIS se vnašajo tudi prstni odtisi in odtisi dlani osumljencev KD in prstni odtisi tujcev.

Prstne sledi se primerjajo z odtisi osumljencev, opravljajo se daktiloskopske primerjave in identifikacije s poročili o preiskavah in mnenji, ki se posredujejo naročnikom preiskav (policija, sodišča, tožilstva). V skladu z zahtevami Evropske unije (EU) sistem AFIS omogoča tudi mednarodno izmenjavo daktiloskopskih podatkov z ostalimi sistemi AFIS na ravni EU (Pruem, EURODAC). Za zagotavljanje operativnosti in učinkovitosti sistema v zahtevanem obsegu pa je treba imeti brezhiben sistem.

20220415 094625

Zaradi boljše funkcionalnosti novega sistema AFIS tudi večja učinkovitost policijskega dela

Nabava novega sistema AFIS je bila nujna, saj je bil obstoječ zastarel. Glavni del sistema je presegal življenjsko dobo tovrstnih sistemov, saj je od zadnje nadgradnje sistema minilo že več 10 let. Projekt nabave AFIS-a se je začel načrtovati v letu 2018, speljano je bilo javno naročilo, v tem letu pa je bil projekt realiziran.

Z novim sistemom AFIS lahko zagotovimo boljšo funkcionalnost in učinkovito delo policije na lokalnem in mednarodnem področju daktiloskopskih forenzičnih preiskav. Sistem vključuje šest delovnih postaj v NFL za daktiloskopske preiskave. Na oddelkih kriminalističnih tehnik znotraj sektorjev kriminalistične policije na posameznih policijskih upravah in na policijskih postajah pa je 25 elektronskih delovnih postaj za zajem prstnih odtisov. Te delovne postaje so sestavljene iz optičnega čitalca, računalniške enote in monitorja.

Sistem AFIS omogoča podporo primerjalne metode ACE-V (ang. Analysis, Comparison, Evaluation – Verification), barvno označevanje morfoloških značilnosti v fazi analize in primerjave, vmesnike (FIO, Prum, Eurodac), integracije (Interpol, SIS II, LIMS – laboratorijski informacijski sistem vodenja), izvoze in uvoze prstnih odtisov in sledi. Sistem ima sodoben algoritem, ki omogoča kakovostnejše daktiloskopske preiskave. Za zajem prstnih odtisov ni več na voljo le ena zbirka v sistemu, ampak so naslednje zbirke: kriminaliteta, tujci, izločitve (domače osebe), obsojenci, DVI (žrtve množičnih nesreč), neznane oseb ali trupla. Policisti pa imajo na elektronskih postajah za odvzem prstnih odtisov tudi možnost zajema odtisov za potrebe usposabljanja.

Za delo s sistemom AFIS se je usposobilo 10 zaposlenih iz oddelka za daktiloskopijo, 60 kriminalističnih tehnikov iz sektorjev kriminalistične policije na policijskih upravah in administrator sistema.

Sistem AFIS je bil nabavljen s sofinanciranjem RS in Evropske unije iz Sklada za notranjo varnost.

delovna postaja za odvzem odtisov na pp

Delovna postaja za elektronski odvzem prstnih odtisov v policijskih enotah

mobilna postaja za zajem prstnih odtisov

Mobilna postaja za odvzem prstnih odtisov (vir: https://www.idemia.com)

opticni citalec

Slika: optični čitalec za odvzem prstnih odtisov (vir: https://www.idemia.com/)

logo eu financiranje

Povezane vsebine

Nacionalni forenzični laboratorij