Sorodne objave

Kakovost in akreditacija 28. september 2020
Oddelek za daktiloskopijo 25. september 2020
 

Nacionalni forenzični laboratorij (NFL) je samostojna organizacijska enota Generalne policijske uprave.

Ustanovljen je bil leta 1950 z namenom, da opravlja preiskave materialnih sledi, nastalih pri kaznivih dejanjih ali prekrških, in podaja interpretacije rezultatov preiskav za policijo in pravosodne organe.

NFL detajl

Pri preiskavah uporablja več kot sto različnih metod s področja bioloških, kemijskih, fizikalnih in daktiloskopskih preiskav ter preiskav dokumentov, rokopisov, denarja, fotografij in videoposnetkov.

Letno NFL opravi forenzične preiskave v približno 8.000 zadevah. Je edini laboratorij v Sloveniji, ki je akreditiran za izvajanje forenzičnih preiskav.

Ima 78 sistemiziranih delovnih mest. Petinpetdeset zaposlenih je usposobljenih forenzičnih izvedencev. Vsi izvedenci, od katerih je 18 sodno zapriseženih, imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo, večina univerzitetno, en strokovnjak ima magisterij znanosti, deset pa doktorat znanosti.

stavba nfl 181

NFL pripravlja strokovna navodila za odvzem, zavarovanje, shranjevanje in transport vzorcev za preiskavo in usposablja kriminalistične tehnike iz vseh policijskih uprav za strokovno pravilno ravnanje z vzorci. V zahtevnih primerih sodeluje tudi pri ogledih krajev kaznivih dejanj ali prekrškov ter hišnih preiskavah. Vodi postopke za ugotavljanje identitete oseb in žrtev množičnih nesreč. Je skrbnik evidence daktiloskopiranih oseb in evidence preiskav DNK.

Temeljne vrednote laboratorija so strokovnost, zanesljivost, naravnanost k razvoju in sodelovanju ter nepristransko delovanje in zaupnost. Laboratorij in zaposleni se zavedamo pomembnosti nepristranskega delovanja, ga razumemo in smo zavezani k njegovemu uresničevanju. Z informacijami, pridobljenimi ali ustvarjenimi med izvajanjem svojih aktivnosti, upravljamo odgovorno. Osebje se zaveda pomena in obvez, da vse informacije, pridobljene ali ustvarjene med izvajanjem laboratorijskih aktivnosti, dosledno obravnava kot zaupne.