Sorodne objave

 

Policija je ena od institucij, ki na svojem področju dela zagotavlja pogoje za pravno državo, k čemur jo zavezujejo tako ustava kot področni zakoni. Med drugim je v zakonu zapisano, da je Policija odgovorna za varovanje življenj, osebne varnosti in premoženja ljudi ter vzdrževanje javnega reda in miru. Zakoni, kar se tiče policije, veljajo za vse enako in policija ne ukrepa, če posameznik ni storil prekrška ali kaznivega dejanja!

Prinašanje vil na shod je nedvomno kršitev, saj predstavljajo nevarno orodje, s katerim je mogoče poškodovati, celo ubiti ljudi. Tega bi se moral zavedati tudi protestnik, ki sicer zdaj razlaga, da jih je prinesel kot simbol 300. obletnice tolminskega upora. Če je to res, zakaj se je upiral uradnemu postopku? Zakaj ni želel izročiti nevarnega predmeta? Tudi drugi protestniki so prinašali orodje kot simboliko, le da je bilo izdelano iz kartona in drugih nenevarnih materialov. Morda so v letu 1988 ob zborovanju v podporo četverici policisti res ravnali drugače, a drugačni so bili tedaj tudi časi. Do pred kratkim v Sloveniji nismo imeli izkušnje množičnega kamenjanja ljudi in policistov, metanja molotovk, petard, barvnih balonov ... Do pred kratkim tako nismo imeli dogodkov, na katerih bi lahko kateri od udeležencev za posledicami naštetih dejanj izgubil življenje.

Nekateri mediji omenjajo tudi zadnja pridržanja v Mariboru in povzemajo zgodbo enega od protestnikov, ki naj bi enajst ur zvezan, brez vode in hrane, na petih stopinjah Celzija čakal na postopek. Da trditev nikakor ne drži, lahko potrdijo na Uradu varuha človekovih pravic, saj so postopke pridržanj v času demonstracij budno spremljali in podali tudi javno oceno, da je policija korektno poskrbela za pridržane osebe in njihove pravice.  

Narava dela policije je taka, da ljudje v policijskih postopkih pogosto ne prevzamejo odgovornosti za očitana jim dejanja. Prinašanje vil na shod se jim ne zdi sporno, ker njihov namen ni bil slab. Metanje barve v pročelja stavb se jim zdi upravičen, ker je sistem do njih krivičen. Policijsko pridržanje se jim zdi neprimerno, saj so se le upirali postopku ...

Dopuščamo možnost posamičnih napak, prav zaradi tega obstaja institut pravega varstva, ko ima vsakdo možnost, da po pravni poti izpodbija ukrepe policije. Da predoči svoje dokaze, če z njimi v resnici razpolaga. Nikakor pa ne pristanemo na povsem neosnovane očitke o poskusih kriminaliziranja 'vstajniškega gibanja' iz kakršnih koli vzgibov!

Vsi policijski ukrepi so bili zakoniti in rezultat temeljite predhodne strokovne varnostne ocene in izkušenj s preteklih zbiranj, kjer je večkrat prišlo tudi do nasilnih izgredov in poškodb tako pri policistih kot udeležencih. Da do tega ne bi prihajalo, smo vedno znova javnost opozarjali na samozaščitno ravnanje, neprinašanje nevarnih predmetov na shode in jih seznanjali s policijskimi pooblastili. Policijo je pri odločitvi za izvedene ukrepe vodila izključno skrb za varnost udeležencev in zakonska obveza, da mora zagotoviti javni red ter zaščititi ljudi in njihovo premoženje.