Sorodne objave

 

Zaradi objektivne obveščenosti javnosti in različnih pavšalnih interpretacij poročila komisije policije za oceno ravnanj policistov ob zagotavljanju javnega reda na protestnem shodu 5. oktobra 2021 v Ljubljani objavljamo naslednja pojasnila.

V policiji spoštujemo vse oblike nadzora nad svojim delom, tudi v okviru parlamentarne komisije državnega zbora. Smo institucija, ki je med najbolj nadziranimi v državi, in tega se zavedamo. V primeru protestnega shoda 5. oktobra 2021 je generalni direktor policije imenoval strokovno komisijo, ki je celovito preverila vse segmente uporabe policijskih pooblastil, od priprav policije na varovanje shoda do same izvedbe varovanja, kot tudi ukrepe, ki so sledili izvedenim policijskim pooblastilom in zbranim obvestilom.

Ugotovitev komisije je, da se je policija ustrezno pripravila na shod, da so se ukrepi stopnjevali sorazmerno z zaostrovanjem situacije na terenu in da so policisti prisilna sredstva uporabili zakonito in strokovno. Hkrati pa je strokovna komisija v poročilu opozorila tudi na posamezne ekscese. Od vsake komisije se pričakuje, da bo temeljita, celovita in nepristranska, in to poročilo upošteva vse te kriterije. Poročilo komisije smo v celoti objavili tudi na spletni strani policije, kjer je še vedno dostopno v enaki obliki kot prvi dan objave.

Zato zavračamo pavšalne interpretacije posameznikov v javnosti, ki poskušajo ustvariti mnenje, da je komisija ugotovila vrsto nepravilnosti. To ne drži. Ugotovljena so bila le posamezna ekscesna odstopanja. Ne glede na to smo takoj odgovorno pristopili k izdelavi načrta za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Policija pravilno in učinkovito udejanja svoje poslanstvo zagotavljanja javne varnosti, med ljudmi pa smo sedaj, verjetno bolj kot prej, prepoznani kot faktor reda in miru.

Povezane vsebine

Varovanje javnega shoda, ki je potekal 5. oktobra v Ljubljani - poročilo komisije