Sorodne objave

 

Vodstvo policije je na današnji novinarski konferenci predstavilo rezultate dela policije v letu 2012. 

IMG 0460

Direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi dr. Jurij Ferme, generalni direktor policije Stanislav Veniger in direktor Uprave uniformirane policije mag. Srečko Jarc so danes, 10. aprila 2013, predstavili aktualne trende in statistične podatke za posamezna področja policijskega dela. Na novinarski konferenci so posebej izpostavili dve področji dela, in sicer uspešnost preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete ter področje nadzora in urejanja cestnega prometa.

Poročilo o delu policije v letu 2012 

IMG 0410

Zvočni posnetek izjave Stanislava Venigerja (mp3)  

Uvod generalnega direktorja policije 


Generalni direktor policije Stanislav Veniger je na začetku izpostavil nekaj dejavnikov, ki so lani najbolj vplivali na delo policije, in nato predstavil še najvidnejše trende pri zagotavljanju varnosti, ki jih državljani v svojem vsakdanjem življenju najbolj občutijo. Kot je dejal, smo v splošnem lahko izjemno ponosni na rezultate dela slovenske policije, saj so, kljub vsem oteževalnim okoliščinam, ki so zaznamovale leto 2012 (varčevalni ukrepi in pomanjkanje finančnih sredstev, zmanjševanje števila zaposlenih,stavka v javnem sektorju idr.), zelo dobri. Eden od kazalnikov, denimo, so pritožbe zoper postopke policistov, in teh je bilo za skoraj četrtino manj kot v preteklih letih. Zgovorni pa so po njegovih besedah tudi statistični podatki na glavnih področjih policijskega dela, kot so zagotavljanje prometne varnosti, javnega reda in miru, varovanje meje ter odkrivanje in preprečevanje kriminalitete. Slovenska policija je tako svojim državljanom v lanskem letu uspela zagotavljati visoko raven varnosti. "Seveda pa bo ohranjanje tega visokega nivoja in dosedanjih standardov zagotavljanja varnosti spričo pomanjkanja finančnih sredstev za policijo v prihodnosti zagotovo velik izziv. Moram pa poudariti, da smo slovenski policisti servis državljanov, tega se moramo zavedati vsi zaposleni v policiji. Kljub temu, da imamo omejene kadrovske, tehnične in finančne resurse, bomo s tem, kar imamo, storili vse, da tudi v prihodnje ohranjamo visoko raven varnosti za prebivalce naše države," je še poudaril Veniger.

IMG 0502

Zvočni posnetek izjave dr. Jurija Fermeta (mp3)  

Kratek pregled dela kriminalistične policije v letu 2012 


V času vsesplošne krize v državi je bilo za policijo prioritetno predvsem odkrivanje finančnih malverzacij, je med predstavitvijo dela na področju odkrivanja, preiskovanja in preprečevanja kriminalitete dejal direktor Uprave kriminalistične policije dr. Jurij Ferme. Podatki v zadnjih letih namreč izkazujejo trend naraščanja števila kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, predvsem dejanj z veliko premoženjsko škodo oz. koristjo in organiziranih oblik te kriminalitete. Struktura obravnavanih kaznivih dejanj se povezuje z dejansko situacijo v poslovnem okolju oziroma s slabimi gospodarskimi razmerami, ki še dodatno vplivajo na plačilno nesposobnost gospodarskih subjektov. Kako pereča so postala gospodarska kazniva dejanja, kaže tudi podatek, da je policija lani obravnavala skoraj enako število obravnavanih kaznivih dejanj kot leto poprej, škoda, ki so jo povzročili njihovi storilci, pa je narasla s 176 milijonov (v letu 2011) na skoraj pol milijarde evrov (v letu 2012)! Za izvrševanje teh kaznivih dejanj storilci uporabljajo sodobno tehnologijo in opremo, kar policiji dodatno otežuje preiskovanje. Kljub temu je v letu 2012 uspešno preiskala številne vdore v sisteme elektronskega bančništva slovenskih podjetij s pomočjo zlonamernih programskih orodij na območju celotne države. Veliko energije pa so policisti lani vložili tudi v finančne preiskave, katerih namen je sledenje nezakonitemu finančnemu toku denarja in na tej podlagi zavarovanje oziroma odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji.

IMG 0543

Zvočni posnetek izjave mag. Srečka Jarca (mp3)  

Kratek pregled dela uniformirane policije v letu 2012 


Po besedah direktorja Uprave uniformirane policije mag. Srečka Jarca je bila prometna varnost v državi lani najboljša v zadnjih dvajsetih letih. Število mrtvih v prometnih nesrečah se je namreč v primerjavi z letom prej zmanjšalo za 7,8 %, saj je umrlo 130 oseb (ker je 11 manj kot leta 2011), prav tako se je zmanjšalo število hudo in lažje telesno poškodovanih v prometnih nesrečah. Policije je vse svoje sile usmerjala v odkrivanje in preprečevanje najpogostejših dejavnikov, ki prispevajo k nastanku najhujših prometnih nesreč. Res pa se je po Jarčevih podatkih za kar 14,4 odstotne točke povečal delež alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč, zato bo treba temu področju v prihodnje nameniti še več pozornosti. Policisti so si tudi prizadevali za proaktivno obravnavo kršitev. Vsakodnevno so namreč izvajali ukrepe predvsem tam in takrat, ko je to najbolj potrebno, jih sproti prilagajali razmeram in ob tem izvedli še številne poostrene nadzore prometa na nekaterih ključnih področjih, ki so navedena v predlogu resolucije o nacionalnem programu prometne varnosti za obdobje od leta 2012 do 2021. Poseben poudarek, denimo, so namenili nadzoru avtocestnega prometa po novi metodologiji Pegaz, saj so avtoceste, kjer poteka celoten tranzit skozi državo, postale zanimive tudi za storilce kaznivih dejanj. Po oceni mag. Jarca je dobro stanje na področju prometa tudi rezultat preventivnega dela policije, ki je v veliki meri usmerjeno v zagotavljanje varnosti šibkejših udeležencev v prometu. Samo lani so policisti prometniki, na primer, po vsej državi izvedli kar 4.565 preventivnih aktivnosti, kar je dokaz, da policisti poleg represivnih ukrepov državljane tudi opozarjajo ter jim svetujejo in pomagajo.


Zvočni posnetek novinarskih vprašanj in odgovorov nanje (mp3)