Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje strokovno usposabljanje za pridobitev poklicne kvalifikacije občinski redar/redarka. Prijave je treba vložiti najkasneje do 10. avgusta 2015.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014)

Policijska akademija razpisuje program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev.


Čas in kraj izvajanja

Ponedeljek, 7. 9. 2015, v prostorih Policijske akademije na Rocenski 56 v Ljubljani (Šmartno).


Vključitev v usposabljanje

V Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev se lahko vključi vodja občinskega ali medobčinskega redarstva, pripravnik za občinskega redarja ter občinski redarji iz 34. člena Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju kandidat).


Pogoji za vključitev

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami),
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
  • na podlagi drugega odstavka 98. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/2013) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.


Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Pošlje jo na naslov:

Policijska akademija
Rocenska 56
1211 Ljubljana - Šmartno

ali

elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar".


Prijava mora zajemati

Izpolnjen obrazec za prijavo, ki vsebuje:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon, e-naslov in podpis prijavitelja)
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefon, e-naslov in podpis kandidata)

Prijave je treba vložiti najkasneje do 10. 8. 2015. O izvedbi usposabljanja bomo kandidate pisno obvestili. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev traja 410 ur in se bo predvidoma zaključil 20. 11. 2015 (možna sprememba datuma zaključka).

Po uspešno končanem usposabljanju bodo kandidati opravljali preizkus znanja. Termini opravljanja preizkusa znanja bodo objavljeni na spletni strani Policije in Ministrstva za notranje zadeve, 60 dni pred izvedbo.

Če na usposabljanje na bo prijavljenih vsaj 8 udeležencev, usposabljanje ne bo izvedeno.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite pri Slavici Gostiša na telefonsko številko (01) 514 70 76.