Sorodne objave

 

V Kongresnem centru Brdo je danes, 19. aprila 2016, generalni direktor policije Marjan Fank predstavil vsebino mednarodne konference First Line. V teh dneh se je udeležujejo generalni direktorji policij iz zahodnobalkanske regije in predstavniki drugih ministrstev, ki pri svojem delu pri posameznikih lahko zaznajo prve znake radikalizacije.

TAP 2429

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Udeleženci konference First Line pred Kongresnim centrom Brdo


Otvoritvena konferenca First Line s podnaslovom Osveščanje in spodbujanje vzpostavitve in okrepitve nacionalnih zmogljivosti v regiji Zahodnega Balkana se je včeraj, 18. aprila 2016, začela tudi z udeležbo ministrov za notranje zadeve iz regije.


Zvočni posnetek izjave notranje ministrice mag. Vesne Györkös Žnidar (mp3) 

 Zvočni posnetek izjave generalnega direktorja policije Marjana Fanka (mp3) 

IMG 6980

Marjan Fank je ob odprtju konference poudaril, da je za preprečevanje nasilnega ekstremizma in terorizma ključnega pomena preventiva, pri ugotavljanju vzrokov za radikalizacijo pa je potrebno sodelovanje širokega kroga deležnikov.


Slovenija je na tem področju kot ključno prepoznala evropsko platformo za osveščanje o radikalizaciji (v angl. RAN - Radicalisation Awareness Network) in jo prenesla na nacionalno raven. V aktivnosti osveščanja so vključeni vsi relevantni resorji oziroma akterji na terenu, ki najpogosteje pridejo prvi v stik s potencialno radikaliziranimi posamezniki.

Naslednji korak je prenos tega pristopa na države Zahodnega Balkana, kar je izjemnega pomena za regijo v okviru boja proti terorizmu in ekstremizmu.

Slovenska policija je zato na razpisu Evropske komisije prijavila projekt First Line (celoten naslov projekta: First Line neposredni izvajalci, ki se srečujejo z vprašanjem radikalizacije - Osveščanje in spodbujanje vzpostavitve in okrepitve nacionalnih zmogljivosti v regiji Zahodnega Balkana), ki smo ga začeli izvajati 15. januarja 2016. Trajal bo dve leti, aktivnosti pa financira Evropska komisija. Projekt temelji na sklepih procesa Brdo - neformalnega srečanja notranjih ministrov junija 2014, kjer je bila posebna pozornost namenjena krepitvi regionalnega sodelovanja in usklajevanja pomoči Evropske unije pri izpolnjevanju pogojev iz poglavja o pravosodju in notranjih zadevah ter nadaljnjemu razvoju sodelovanja na področju boja proti terorizmu in varnostnim grožnjam na Zahodnem Balkanu, ki vplivajo tudi na varnost v EU.

20160418 184017 fotoVMitric

Projekt temelji na regionalni delavnici EU s področja boja proti nasilnemu ekstremizmu na Zahodnem Balkanu, ki so jo oktobra 2014 skupaj organizirali Evropska služba za zunanje delovanje, Evropska komisija in vlada Združenih držav Amerike. Na njej je bila izpostavljena potreba po vzpostavitvi sodelovanja med Evropsko mrežo za osveščanje o radikalizaciji (RAN) in enakovrednimi akterji na Zahodnem Balkanu.


Projekt podpira tudi aktivnosti za boj proti terorizmu v okviru mreže policijskih strokovnjakov, t. i. iniciative CTI (Counter Terrorism Initiative), ki jo vodi Slovenija in je bila formalizirana leta 2011 pod okriljem procesa Brdo. Cilj iniciative CTI je izboljšati izmenjavo operativnih informacij na mednarodni ravni, še posebej v zgodnji fazi njihovega pridobivanja, uvesti enotne, na mednarodni ravni uveljavljene standarde za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj terorizma ter zagotoviti varno in zakonito ravnanje pri izmenjavi osebnih podatkov.

Celoten projekt je namenjen osveščanju neposrednih izvajalcev, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanjem radikalizacije, in sicer s prenosom znanj, izkušenj ter dobrih praks, ki so zbrane v t. i. mreži EU RAN. Projekt bo na podlagi modela RAN pomagal državam Zahodnega Balkana pri ustvarjanju ustreznih pogojev za samostojno ugotavljanje glavnih groženj, izzivov, vplivov in priložnosti ter predstavljal temelj pri krepitvi sodelovanja in vključevanja vseh zainteresiranih nacionalnih akterjev in struktur.

Posebni cilji projekta so krepitev zmogljivosti policije in drugih organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, zaporov in probacijskih služb, zdravstvenega in izobraževalnega sektorja, nevladnih organizacij idr., da bodo prepoznali glavne grožnje in vidike, ki spodbujajo vse pogostejšo radikalizacijo, ki lahko vodi k nasilnemu ekstremizmu in terorizmu, vključno s tujimi borci. Prav tako pa tudi nuditi pomoč pri razumevanju mednarodnih, evropskih pravnih standardov in politik, ki se ukvarjajo z radikalizacijo in novačenjem, ter spodbuditi osveščenost na strateški in sistemski ravni, ki bo v državah Zahodnega Balkana omogočala lažjo in učinkovitejšo identifikacijo sprožilnih dejavnikov, ki vplivajo na radikalizacijo.

20160418 184336

Poleg otvoritvene konference First Line pa se je v Kongresnem centru Brdo včeraj začelo tudi peto neformalno srečanje ministrov za notranje zadeve v okviru t. i. procesa Brdo.

Glavni temi ministrskega srečanja sta upravljanje z migracijskim tokom in boj proti terorizmu. Pri slednjem je poudarek na razširitvi integrativnega in komplementarnega pristopa, ki ga je Slovenija uspešno razvila na področjih boja proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu v okviru iniciative Western Balkans Counter Terrorism Initiative, na druga področja notranje varnosti, začenši s hudo in organizirano kriminaliteto ter upravljanjem meja. Srečanja se udeležujejo delegacije članic Procesa Brdo s področja Zahodnega Balkana in nekatere mednarodne organizacije.

Več o tem na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve