Sorodne objave

 

Generalni direktor policije dr. Anton Olaj z delegacijo se je včeraj in danes, 29. in 30. septembra 2021, v Haagu na Nizozemskem udeležil konvencije evropskih policijskih šefov (ang. European Police Chiefs Convention – EPCC).

plenary select 9 fotoEuropol

Letošnje dvodnevno srečanje generalnih direktorjev policij iz EU in držav članic schengenskega območja, šefov carin, predstavnikov Europola, Evropske komisije in drugih agencij EU je potekalo v soorganizaciji Europola in slovenskega predsedstva Svetu EU.

gala select 25 fotoEuropol

Dogodka se je kot osrednji govorec na slavnostni večerji 29. septembra udeležil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs. "Europol je eden naših najpomembnejših partnerjev pri zagotavljanju notranje varnosti. Nudi nam močno operativno, analitično, strokovno in finančno podporo. Vesel sem, da slovenska policija z Europolom intenzivno in zelo dobro sodeluje pri preiskovanju kaznivih dejanj," je v nagovoru poudaril minister. Izpostavil je tudi prizadevanja slovenskega predsedstva Svetu EU za čim prejšnji dogovor z Evropskim parlamentom o uredbi o Europolu, ki bo dala agenciji dodatne pristojnosti. "Verjamemo, da bomo dogovor dosegli do konca leta," je dodal minister.

Po plenarnem zasedanju drugi dan konference so generalni direktorji policij na treh delavnicah razpravljali o mednarodnem policijskem sodelovanju (z geostrateškim poudarkom na Afganistanu in regiji Zahodnega Balkana), vidikih operativnega sodelovanja (na primeru boja proti spolnim zlorabam otrok) in izzivih policijskega dela v digitalnem svetu.

AntonOlaj plenary select 12 fotoEuropol

Po besedah generalnega direktorja slovenske policije gre za teme in problematike, ki bodo tudi v prihodnje ključno zaznamovale kriminalno okolje in bodo zato pomembno vplivale na policijsko delo. "Zaradi razmer v Afganistanu je ključno, da se pogovarjamo o morebitnem vplivu na varnost tudi v EU. Bolj v ospredje naših prizadevanj moramo postaviti tudi boj proti kaznivim dejanjem spolnih zlorab in izkoriščanja otrok na spletu, saj gre - sploh v času pandemije covida-19 - za čedalje bolj razširjen in pereč družbeni problem, tako na evropski kot svetovni ravni. Zato smo na tem primeru in na primeru zaščite pred goljufijami sredstev iz nove finančne perspektive EU obravnavali operativni vidik sodobnih kriminalnih groženj. Seveda pa ne smemo pozabiti niti na tehnološki napredek, ki se mu moramo vsakodnevno prilagajati. Na konferenci smo se zato posvetili še izzivom policijskega dela v digitalnem svetu," je kot glavne vsebinske poudarke po zaključku konference izpostavil dr. Olaj.

Ob tej priložnosti se je dr. Anton Olaj zahvalil Europolu za soorganizacijo konference. Med drugim je poudaril, da je Europol eden naših ključnih partnerjev v smislu zagotavljanja notranje varnosti, saj nam in ostalim državam članicam zagotavlja prepotrebno analitično, strokovno in finančno pomoč pri preiskavah: "Kadar gre za mednarodno sodelovanje, je ta agencija naš prvi kanal izbire, kar se odraža tudi v povečevanju medsebojne izmenjave operativnih informacij iz leta v leto. Ima pa tudi veliko vlogo pri našem sodelovanju s sosednjimi regijami, še zlasti z Zahodnim Balkanom. Organiziran kriminal namreč vse bolj deluje čezmejno, predvsem iz neposrednega sosedstva EU. Tako v sodelovanju z EU in mednarodnimi partnerji redno izvajamo skupne policijske aktivnosti za odkrivanje in preprečevanje delovanja kriminalnih združb. Pri tem se osredotočamo na združbe, ki se ukvarjajo s prepovedanimi drogami, nezakonitimi migracijami, trgovino z ljudmi, premoženjskimi kaznivimi dejanji, pranjem denarja in kibernetsko kriminaliteto."

Olaj deBolle sloven 1 fotoEuropol

Ob robu konference je dr. Olaj sodeloval na več bilateralnih srečanjih, in sicer z izvršno direktorico Europola Catherine De Bolle (na fotografiji) ter šefi hrvaške, češke in litovske policije.

innovation room 2 fotoEuropol

Na vsakoletni konferenci policijskih šefov na sedežu Europola v Haagu se sestane tudi komisija, ki med prijavljenimi projekti izbere prejemnika Europolove nagrade za odličnost v inovacijah (ang. Europol Excellence in Innovation Award).

Letos je komisija v sestavi predstavnikov policij tria predsedstva (Nemčija, Portugalska, Slovenija), evropske komisarke Ylve Johansson in izvršne direktorice Europola nagrado za najboljši in najbolj inovativen projekt na področju zagotavljanja varnosti podelila francoski policiji za projekt na področju preprečevanja spolnih zlorab otrok prek spleta in ameriški policiji za projekt preprečevanja kibernetskega kriminala.