Sorodne objave

 

Policija izvaja aktivnosti v zvezi s sumi storitev večjega števila korupcijskih kaznivih dejanj, in sicer kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu KZ-1, kaznivega dejanja nedovoljenega dajanja daril po 242. členu KZ-1 in kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril po 241. členu KZ-1. Storitve kaznivih dejanj je osumljenih 14 fizičnih oseb in dve pravni osebi.


Zvočni posnetek izjave vodje Službe generalnega direktorja policije Tomaža Pečjaka (mp3) 


Policija je aktivnosti v konkretnem predkazenskem postopku izvajala od sredine leta 2015 dalje. V predkazenskem postopku, skladno z Zakonom o kazenskem postopku, so se zbirala obvestila in dokazni predmeti in listine, dokazi pa so se zbirali tudi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi. V postopku je bila eni osebi odvzeta prostost in bo v nadaljevanju privedena k preiskovalnemu sodniku.

Vse postopke oz. preiskavo v zvezi s tem usmerja in vodi Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

Zgroženi smo nad dejstvom, da smo v okviru naše kriminalistične preiskave ugotovili, da so tudi posamezni policisti osumljeni storitve kaznivega dejanja, za obravnavo katerih je sicer pristojen poseben oddelek specializiranega državnega tožilstva. To je udarec za Policijo, za vse tiste policiste in policistke, ki v skladu z integriteto, pošteno in predano opravljajo policijske naloge.

Vodstvo policije je že včeraj odredilo vse potrebne ukrepe skladu s Pravilnikom o notranji varnosti Policije, da se zagotovi notranja varnost, preiščejo, odpravijo in preprečijo odklonski pojavi in da se ugotovijo vsa dejstva in okoliščine v zvezi s tem. V notranjevarnostnem postopku smo posameznim policistom že omejili dostop do uporabe posameznih tehničnih sredstev, evidenc policije in vstopov v objekte policije.

V stalnem stiku smo z Oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva RS, saj v skladu z delovnopravno zakonodajo pripravljamo delovnopravne ukrepe zoper več oseb, zaposlenih v policiji, ki so jim očitani odklonski pojavi. Ko bodo delovnopravni ukrepi pripravljeni oz. izvedeni, bomo lahko tudi podali dodatne informacije o samih očitanih kršitvah ter o vrsti in številu ukrepov.

Pripravljamo pa tudi sistemske in organizacijske ukrepe, tudi dodatne nadzore, s katerimi bomo preverili način delovanja posameznih enot, da se tovrstna dejanja ne bodo mogla ponoviti v prihodnosti.

Policija je institucija, ki zaposluje preko 8.000 ljudi. Obžalujemo, da so med nami tudi posamezniki, ki s svojimi neprofesionalnimi dejanji mečejo slabo luč na celotno institucijo. Storili bomo vse, da v naših vrstah ne bi bilo več zaposlenih, ki zlorabljajo svoj položaj in ne spoštujejo meje, ki ločuje zakonito od nezakonitega, naj gre za policista začetnika ali pa šefa, ki se ne zaveda velike odgovornosti, ki jo je sprejel.