Sorodne objave

 

Pred v. d. generalnega direktorja policije Simonom Veličkim je danes, 6. marca, zapriseglo 41 pomožnih policistk in policistov.

pomozni policisti 2018-2628

Uvodni nagovor je imel vodja usposabljanja za pomožne policiste Igor Stošič, pred prisego pa je v imenu celotne generacije spregovorila pomožna policistka Maja Petan, ki je bila s strani inštruktorjev izbrana kot najboljša kandidatka. Na usposabljanju si je neprestano prizadevala osvojiti čim več znanja, tudi z aktivnim sodelovanjem pri predavanjih. Pri preverjanju znanja pa je pokazala odlično poznavanje podanih vsebin, kot tudi visoko mero strokovnosti.

Po prisegi je zbrane, zlasti nove sodelavce in sodelavke, nagovoril v. d. generalnega direktorja policije Simon Velički, ki je dejal, da je pomožna policija ena ključnih nacionalnih struktur. "Že v preteklosti smo poznali rezervno sestavo milice oz kasneje policije, ki se je nato preimenovala v pomožno policijo. Ne glede na njeno poimenovanje pa ostaja dejstvo, da je imela od nekdaj izredno velik pomen. Namen pomožne policije je, da pomaga slovenski policiji, ko to zahtevajo varnostne razmere. Pomožni policisti so doslej še vsakič dokazali, da so profesionalni in učinkoviti. Če se samo spomnimo na dve, tri leta nazaj, ko so bili vpoklicani ob migrantski krizi, kjer se je njihova pomoč izkazala za neprecenljivo. Potrebe po vpoklicu pomožne policije za opravljanje manj zahtevnih policijskih nalog pa so se pokazale tudi ob hujših poplavah in žledu, na večjih športnih dogodkih in podobno … Že danes, kot smo slišali, je med nami veliko prizadevnih, resnih in odgovornih državljank in državljanov, za katere je prostovoljna služba v pomožni policiji čast in privilegij. Ki vedo, da je to pomembna in plemenita naloga. Ko bo treba, nam bodo pomagali. Ta misel me pomirja. Zavest, da so med nami posamezniki, ki bodo v pripravljenosti za vse nas v Republiki Sloveniji, in ki so tudi del slovenske policije, pa me navdaja tudi s ponosom."

pomozni policisti 2018-2457

Na javni razpis, objavljen v začetku maja 2017, se je prijavilo okrog 200 zainteresiranih, od katerih jih je vse pogoje izpolnjevalo okrog 50. Usposabljanja se je tako udeležilo 41 kandidatk in kandidatov za pomožne policiste, natančneje 7 kandidatk in 34 kandidatov. Tako je bila po novem, ažuriranem in verificiranem 280-urnem programu osnovnega usposabljanja oblikovana že 3. generacija kandidatk in kandidatov pomožne policije, ki prihajajo z območja celotne Slovenije.

Prvi del usposabljanja je potekal novembra lani na območju Vadbenega centra Gotenica, v obsegu 200 pedagoških ur. Kandidati so se seznanili s policijsko taktiko in oborožitvijo, policijskimi pooblastili s praktičnim postopkom, policijsko uporabo borilnih veščin, prekrškovnim in kazenskim pravom, kriminalistiko, informatiko ter z organizacijo in nalogami policije. Drugi, praktični del usposabljanja, ki obsega 80 ur, pa je potekal na področnih policijskih enotah.

pomozni policisti 2018-2445

Pred zaprisego so pomožni policisti podpisali še pogodbo o zaposlitvi, ki velja pet let z možnostjo podaljšanja. Razporejeni bodo na tisto policijsko upravo, na območju katere imajo stalno prebivališče. Na tem območju bodo ob morebitnem vpoklicu izvajali policijska pooblastila. Vpoklicani bodo v primerih, ko bo zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, ob naravnih in drugih nesrečah, v primerih, ko je huje ogrožena javna varnost, za zavarovanje državne meje in v primerih krize oziroma izrednega ali vojnega stanja.

Omeniti moramo še 3 kandidate, ki so v preteklosti že bili policisti in so se usposabljali po krajšem obnovitvenem programu. Danes niso še enkrat ali ponovno zaprisegli, ker so to prisego dali pred leti ob vstopu v policijske vrste.

Slovenska policija je imela vedno v svoji organizaciji tudi sestav rezervne policije, ki je danes kot pomožna policija zakonsko urejena v XI. poglavju Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter v Uredbi o pomožni policiji.