Sorodne objave

E-storitve 17. januar 2019
Anonimne e-prijave 1. oktober 2010
 

Odslej lahko podate anonimno e-prijavo kršitev ali kaznivih dejanj in različnih nepravilnosti tudi za področja trgovine z ljudmi, pogrešanih in iskanih oseb, nepravilnosti pri delovanju avtošol, tehničnih pregledov in zasebnega varovanja.

NKfotoStankoGrudenSTA

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in koordinator projekta mag. Staš Svetek iz Direktorata za policijo in druge varnostne naloge MNZ sta na današnji novinarski konferenci, 19. oktobra 2010, predstavila skupno vstopno točko za paket anonimnih e-prijav.

POLICIJA skupna 2 XLŽe obstoječima obrazcema za podajanje anonimnih e-prijav korupcije in nasilja v družini se namreč zdaj pridružujejo možnosti prijav trgovine z ljudmi, pogrešanih in iskanih oseb, nepravilnosti pri delovanju avtošol, tehničnih pregledih in pri zasebnem varovanju. Gre za tista področja dela policije in inšpektorata za notranje zadeve, kjer ocenjujemo, da lahko s pomočjo prebivalcev naredimo še več in še bolje.

Javnost želimo na ta način spodbuditi k sodelovanju in tako še povečati učinkovitost zbiranja informacij, pri čemer v polni meri izkoriščamo sodobne tehnične rešitve državne uprave. Te omogočajo, da uporabniki spleta brezplačno oddajo elektronsko prijavo kršitev ali kaznivih dejanj in različnih nepravilnosti, ki jih zaznajo.

Pri tem jim zagotavljamo popolno anonimnost. To pomeni, da jim ni treba napisati svojih osebnih podatkov in ti tudi niso razkriti (IP številka računalnika, s katerega je bila poslana prijava, ni vidna). Razen seveda, če prijavitelji ne želijo, da bi se nanje tudi osebno obrnili. V tem primeru pa naj le navedejo svoje kontaktne podatke. Prav tako uporabnik ne potrebuje digitalnega certifikata, omogočeno pa je pripenjanje prilog.

Prebivalce naše države, uporabnike spleta, pozivamo, naj nam pomagajo pri preiskovanju in odkrivanju kaznivih dejanj, kršitev in različnih nepravilnosti. Če vedo zanje, naj jih prijavijo. Pri tem naj navedejo vsaj osnovna podatka, ki jih potrebujemo za strokoven odziv, in sicer podatka o času in kraju dogodka. Vsako prijavo bomo preučili in ustrezno ukrepali glede na podane znake kaznivega dejanja ali kršitve.

Paket elektronskih storitev, ki smo ga pripravili v sodelovanju s policijo, je objavljen na državnem portalu e-uprava in na spletnih straneh našega ministrstva oziroma policije. Še vedno pa seveda sprejemamo prijave tudi na druge, že ustaljene načine, to je na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.   

Foto: Stanko Gruden (STA)