Sorodne objave

 

Na spletnih straneh Policije, Ministrstva za notranje zadeve in E-uprave je po novem mogoče hitro in enostavno, predvsem pa anonimno, oddati elektronsko prijavo nasilja v družini.

anonimna prijava druzinsko nasilje Spletna prijava je hitra, enostavna in dostopna širokemu krogu ljudi. Poleg tega je prijaviteljem zagotovljena popolna anonimnost. K e-prijavi nasilja lahko priložijo tudi slikovno in drugo gradivo (v priponkah do 10 Mb). Osnovna podatka, ki jih policisti potrebujejo za strokoven odziv, sta podatka o času in kraju dogodka. Policisti bomo vsako prijavo proučili in ustrezno ukrepali.

 

Namen te anonimne prijave je vzpodbujanje ljudi k prijavljanju kaznivih dejanj, prekrškov in drugih oblik ogrožanja varnosti, ki izvirajo iz nasilja v družini, in s tem k pravočasni zaščiti žrtev takšnega nasilja.

8e1ff4e71e

 Nov način prijave nasilja v družini, anonimno elektronsko prijavo, so na novinarski konferenci 9. junija 2010 predstavili ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal, predstavnik Direktorata za policijo in druge varnostne naloge MNZ Staš Svetek, sicer koordinator projekta za anonimne e-prijave, in Tatjana Mušič iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

 

Že lani je ministrstvo za notranje zadeve skupaj z nevladnimi organizacijami zasnovalo široko kampanjo za preprečevanje nasilja v družini. Cilj je bil vzpodbuditi žrtve, naj hitreje iščejo pomoč, in soočati storilce z odgovornostjo za svoja dejanja, po drugi strani pa vzpodbujati ljudi, naj se ne umikajo, ko ta problem zaznajo v svoji okolici, pač pa naj svoje sume prijavljajo in prevzamejo aktivno vlogo proti nasilju.

Kot učinkovit se je izkazal tudi ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju oz. osebi, ki ga lahko pod določenimi pogoji izreče policist. Statistični podatki kažejo, da je bilo leta 2008 izrečenih 556 ukrepov, lani pa kar 1.121, kar je 50 % več. Statistični podatki kažejo tudi, da se je lani občutno povečalo število prijavljenih kaznivih dejanj, storjenih v družini.

Policija je leta 2009 obravnavala 8.151 kaznivih dejanj s področja nasilja v družini, kar je približno 40 % več kot leto prej, ko jih je obravnavala 4.956. Med razlogi za to je večja ozaveščenost žrtev in ljudi, ki imajo možnost videti in prepoznati njihovo trpljenje. Pozitivno pa je vplivala tudi sprememba zakonodaje oz. uvedba novega kaznivega dejanja nasilje v družini, novega Zakona o preprečevanju nasilja v družini in pravilnikov, ki nalagajo organom in organizacijam dolžnost prijavljanja, usklajenega delovanja in usposabljanja.

Več informacij z novinarske konference na spletni strani MNZ.

 

 

anonimna-prijava-druzinsko-nasilje